Rørlagte vandløb

Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men de udgør ikke desto mindre en betydelig administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.

Det seneste års massive nedbør har dels sat eksisterende dræn/rørlagte vandløb under pres, men også øget behovet for nydræning ikke kun af marker men også private ejendomme/bygninger.

På kurset vil vi dykke ned i følgende emner:

- Kommunens og lodsejerens forpligtelser i henhold til vandløbsloven
- Nyanlæg, udskiftning og reparation af rørlagte vandløb
- Omfangsdræn herunder afledningsmuligheder og ret
- Partsfordeling og taksation
- Omlægning af rørlagte vandløb
- Nedklassificering af rørlagte vandløb.

Vores undervisere kommer både fra rådgivningsvirksomheder, der har specialiseret sig i at rådgive kommuner om vandløbslovgivning, og fra en entreprenørvirksomhed, der har praktisk erfaring med rørlægning af vandløb.

Vi har også en repræsentant fra en kommune til at dele deres erfaringer og procedurer for omlægning af rørlagte vandløb.

Kurset afsluttes med et par cases, hvor der bliver mulighed for at bruge dagens viden og udveksle erfaringer med de øvrige deltagere.

Du vil få indsigt i en bred vifte af emner, herunder:

- Vedligeholdelse, ansvar og omfang
- Håndhævelse og klagebehandling
- Forskellen på omlægning af private og offentlige vandløb
- Åbning og rørlægning af strækninger, herunder betydning for målsætningen
- Fejlfinding, metoder og gode råd, herunder brug af TV inspektion
- Reparationsmetoder, herunder økonomi
- Rørtyper – fordele og ulemper
- Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud
- Vandløbslovens nyttebegreb
- Gode råd ved forligsforhandlinger og procedure ved taksation.

Deltagerne på kurset vil opnå en forståelse af lovgivning, praksis og tekniske aspekter ved håndtering af rørlagte vandløb samt mulighed for erfaringsudveksling med eksperter og kolleger.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Dette kursus henvender sig primrt til vandløbsmedarbejdere, rådgivere og landbrugskonsulenter

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Rørlagte vandløb