Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

Hvorfor virker det ikke altid efter hensigten?
Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med spildevand, vandmiljø og klima.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-02-2023

Kursusprogram
2. februar 2023
09:00 Ankomst med morgenmadsbuffet
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Ole Mark
09:45 Introduktion til afløbssystemets forskellige typer af afstrømning og disses karakteristika
  - Afstrømning i fælles- og separatsystemer
- Betydning for design af afløbssystem og påvirkning af recipient
- Hvordan bør recipientbeskyttelse og -belastning vurderes og forvaltes (diskussion i plenum)
10:15 Tilladelse til regnbetingede udledninger
  - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
- Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
- Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne?
- Relevante vilkår.
- Måleresultater for overløb og regnvand samt anbefalede typetal
- Puls 2
  Bo Skovmark
11:15 Pause
11:30 Myndighedens og forsyningens forskellige interesser og opgaver i forbindelse med recipientbeskyttelsen
  - Myndighedsopgaven og myndighedens rolle
- God praksis for opbygning af ansøgning om udledningstilladelser
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
12:30 Frokost
13:30 Hvordan laver vi systemer, der giver mest miljø for pengene - Medfører separering altid den ønskede/forventede effekt.
  - Hvad er forskellen på overløbs- og regnvandsudløb i relation til recipient.
- Med en række cases illustreres recipientpåvirkning vs. foholdspris for forskellige kloakeringsprincipper
- Cases med intelligent recipient beskyttelse; styring i afløbssystemet, lokal rensning, online stofmonitering mm., - økonomi versus effekt
  Ole Mark
14:45 Kage buffet
15:15 Strategi for "kloge" aflastninger til recipient
  - Hvilke problemer er det, der ses, ved udsatte recipienter (diskussion i plenum).
- Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne? fortsat?
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Bo Skovmark og Ole Mark
16:15 Opsamling og evaluering
  Annette Vesterager og Ole Mark
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-12-2022
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse (18770)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse