Spildevandsplanen

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.

Målgruppen

Alle, der arbejder med kommunal spildevandsplanlægning og de tilknyttede myndighedsopgaver, herunder ansatte på medarbejder– og lederniveau i kommunal administration, samt private rådgivere. Kurset er desuden yderst relevant for Forsyningsselskaberne, da I er en vigtig del af processen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

28-11-2024 til 29-11-2024

Kursusprogram
28. november 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
10:00 Formelle krav og typiske administrative
  og juridiske problemstillinger
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
- Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
- Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
  Peter Nymann
14:00 Pause
14:15 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  Peter Nymann
15:30 Kaffe/kage pause
16:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
  - Spildevandsplanens historie
- Klare definitioner og proaktive tekster
- Strategi for udarbejdelse
- Vigtige overvejelser og beslutninger
- Rollefordeling
- Krav til PULS og plandata
  Thomas Borch Hansen
17:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
  Thomas Borch Hansen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand
29. november 2024
08:00 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
  - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
  Thomas Borch Hansen
10:00 Pause
10:15 Den gode spildevandsplan i Aarhus
  - Strategi i forhold til andre planer
- Vandplaner
- Udledninger (regnvand, overløb)
- Samarbejde med spildevandsforsyningen
  Nikolaj Kruse Christensen
12:00 Frokost
13:00 Den digitale spildevandsplan
  - Databaser og GIS-modeller
- Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
- FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
- Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
- Værktøjer på markedet
  Thomas Borch Hansen
14:00 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
  - Fortsat arbejde og fælles opsamling
  Thomas Borch Hansen
15:30 Kursusevaluering og kaffe
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-10-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Spildevandsplanen (19103)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Spildevandsplanen