Spildevandsplanen

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.

Målgruppen

Alle, der arbejder med kommunal spildevandsplanlægning og de tilknyttede myndighedsopgaver, herunder ansatte på medarbejder– og lederniveau i kommunal administration, samt private rådgivere. Kurset er desuden yderst relevant for Forsyningsselskaberne, da I er en vigtig del af processen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

15-05-2023 til 16-05-2023

Kursusprogram
15. maj 2023
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
10:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
  - Spildevandsplanens historie
- Klare definitioner og proaktive tekster
- Strategi for udarbejdelse
- Vigtige overvejelser og beslutninger
- Rollefordeling
- Krav til PULS og plandata
  Maibritt Dahlgaard Søstrøm
12:00 Frokost
13:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
  Maibritt Dahlgaard Søstrøm
14:00 Formelle krav og typiske administrative
  og juridiske problemstillinger
  Peter Nymann
15:00 Kaffepause
15:30 Formelle krav fortsat
  Peter Nymann
16:30 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
- Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
- Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
  Peter Nymann
17:30 Pause
17:45 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  Peter Nymann
18:30 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
  Maibritt Dahlgaard Søstrøm
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
16. maj 2023
08:30 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
  - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
  Thomas Borch Hansen
11:15 Pause
11:30 Den digitale spildevandsplan
  - Databaser og GIS-modeller
- Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
- FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
- Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
- Værktøjer på markedet
  Maibritt Dahlgaard Søstrøm
12:30 Frokost
13:30 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
  - Fortsat arbejde og fælles opsamling
  Maibritt Dahlgaard Søstrøm
15:00 Kursusevaluering og kaffe
  Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 14-04-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Spildevandsplanen (18713)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Spildevandsplanen