Svovlbrinteproblemer

Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

Målgruppen

Medarbejdere ved forsyningsselskaber, både til dem der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer, og i høj grad også til afløbsingeniøren, driftslederen/driftschef og rådgiveren (pumpefirma og rådgivende ingeniør)

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

18-06-2024

Kursusprogram
18. juni 2024
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
  - Farligt for mennesker
- Ødelægger vores anlæg
- Genere omgivelserne
  Aksel Kirkeby
10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
  - H2S dannelse i trykledninger
- H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
- Betonkorrosion
- Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
  Martin Lyngsø
12:30 Frokost
13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
  - Første erfaringer i 90'erne
- Svovlbrintegrupper
- Måling og forebyggende tiltag
  Jesper Pedersen
14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
  - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
- Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
- Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
  Jesper Pedersen
15:00 Kaffepause
15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
  - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
- Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
  Aksel Kirkeby
16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
  Aksel Kirkeby
16:30 Evaluering af kurset
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Senior Water Treatment Specialist Martin Lyngsø, GRUNDFOS DK A/S • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 17-05-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Svovlbrinteproblemer (18926)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Svovlbrinteproblemer