Temadag om praktiske eksempler på udledningstilladelser

– et forsøg på at leve op til klagenævnets retningslinjer
Fokus på temadagen er erfaringsudveksling mellem fagfolk, der forsøger at give den gode og faglige udledningstilladelse/udarbejde den gode ansøgning om udledningstilladelse i en tid, hvor retningslinjerne er uklare.

Praktikere vil præsentere deres bud på, hvordan en udledningstilladelse kan udformes, og der vil være rig mulighed for spørgsmål samt erfaringsudveksling internt mellem deltagerne.

Dette vil bidrage til at skabe en bedre forståelse og håndtering af processen, indtil de nødvendige retningslinjer, domme og vejledninger er klar fra myndighederne.

Målgruppen

Kommunale miljøsagsbehandlere, spildevandsforsyninger og rådgivere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

16-09-2024

Kursusprogram
16. september 2024
08:30 Registrering, kaffe og rundstykker
09:00 Velkomst og præsentation af program
  Annette Vesterager
09:15 Introduktionen til dagen
  - Introduktion af rammerne og hvad vi gør herfra....
  Iben Serup Hjøllund og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
09:45 Lokalplaner - hvad skal vi være opmærksomme på?
  Processer og hvad skal vi igennem
- Hvad er processen i dag og hvad er processen i fremtiden?
- Lokalplanen, spildevandsplanen, kommuneplanen mm.
- Udledningstilladelse
- Ansøgning om udledningstilladelse
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Iben Serup Hjøllund og Henriette Soja
10:45 Pause
11:00 Gennemgang af den praktiske betydning af de seneste afgørelser
  - hvordan ændrer det rammerne ?
  Henriette Soja
12:30 Frokost
13:15 Gennemgang af tillladelse fra Silkeborg
  Hvad er gjort for at leve op til afgørelserne ift.
- Hydraulik
- Kemi
- Biologi
  Iben Serup Hjøllund, Sara Egemose og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
14:30 Pause
14:45 Oplæg og cases fra salen
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Henriette Soja og Iben Serup Hjøllund
15:45 Opsamling og afslutning (incl. kaffe/kage)
  Iben Serup Hjøllund, Anja Thrane Hejselbæk Thomsen og Annette Vesterager
16:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Biolog Sara Egemose, Syddansk Universitet • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

2.525,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 16-08-2024
Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Temadag om praktiske eksempler på udledningstilladelser (19082)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Temadag om praktiske eksempler på udledningstilladelser