Temadag om regnbetingede udledninger

Hvordan forholder vi os til nyeste klagenævnspraksis, i forbindelse med afgørelser om udledning og tilslutning af regnvand og spildevand, samtidig med at vi sikrer overholdelse af indsatsbekendtgørelsen?

Der er et stigende fokus på miljøfarlige stoffer i regnvand og spildevand, især som følge af Horsens-afgørelsen fra februar i år. Afgørelsen sætter fokus på, at den praksis der anvendes i kommunerne i dag, ikke er tilstrækkelig.

Udfordringen opstår oftest allerede i planlægningsfasen, hvor der kan opstå tvivl om hvilken fremgangsmåde, der skal vælges for at gennemføre et projekt, en plan eller en tilladelse.

Temadagen er relevant for alle der arbejder med tilslutningstilladelser, udledningstilladelse og sektorplanlægning.

Kom og få et overblik over reglerne og ikke mindst forslag til løsninger.

Målgruppen

Kommunale miljøsagsbehandlere, spildevandsforsyninger og rådgivere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Temadag om regnbetingede udledninger