Temadag om regnbetingede udledninger

Hvordan forholder vi os til nyeste klagenævnspraksis, i forbindelse med afgørelser om udledning og tilslutning af regnvand og spildevand, samtidig med at vi sikrer overholdelse af indsatsbekendtgørelsen?

Der er et stigende fokus på miljøfarlige stoffer i regnvand og spildevand, især som følge af Horsens-afgørelsen fra februar i år. Afgørelsen sætter fokus på, at den praksis der anvendes i kommunerne i dag, ikke er tilstrækkelig.

Udfordringen opstår oftest allerede i planlægningsfasen, hvor der kan opstå tvivl om hvilken fremgangsmåde, der skal vælges for at gennemføre et projekt, en plan eller en tilladelse.

Temadagen er relevant for alle der arbejder med tilslutningstilladelser, udledningstilladelse og sektorplanlægning.

Kom og få et overblik over reglerne og ikke mindst forslag til løsninger.

Målgruppen

Kommunale miljøsagsbehandlere, spildevandsforsyninger og rådgivere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

13-12-2023

Kursusprogram
13. december 2023
09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
09:20 Velkomst og præsentation af program
  Miljøtekniker Annette Vesterager, Ferskvandscentret
  Annette Vesterager
09:30 Helhedsorienteret regnvandshåndtering
  - Udfordringer i at tænke på tværs af faggrænser, administrative og økonomiske skel
- Regnvandshåndteringen er et væsentligt element i byudvikling og skal spille sammen med mennesker, infrastruktur, landskab og natur
- Vi skal have styr på vandet til hverdag og til "fest". Dels i lokalplanen hvor fokus er på de enkelte regnbetingede udledninger, men vi skal også huske den samlede påvirkning af vandløbssystemet og vandoplandets vandbalance.
Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S
  Peter Bassø Duus
10:10 Pause
10:20 Lovgrundlag vedrørende regnbetingede udledninger
  - Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
- Vandplaner
- PULS
Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen
  Bo Skovmark
11:00 Pause
11:15 Miljøfarlige stoffer i regnvand - hvad gør vi?
  - Hvad kan vi forvente i fremtiden?
- Teknologier man kan anvende inkl. overløbshændelser
Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet
  Jes Vollertsen
12:00 Frokost
13:00 Opfølgning på indsatsprogrambekendtgørelsen §8 - hvad siger den?
  - Hvad siger de 2 nævnsafgørelser og hvad betyder de så for det hele?
- Udkast til ny vejledning om indsatsprogrammer og uklarheder i dette udkast?
- Spørgsmål om, hvem der skal udføre robusthedsanalyser i miljøbelastede recipienter?
Partner Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab
  Henriette Soja
13:45 Pause
14:00 Processen fra klagenævnets afgørelse i feb. til i dag
  - Suspension, revision og høring af vejledning til bekendtgørelse om indsatsplaner samt vejledning om krav til udledning af MFS (FAQér)
Herunder de juridiske rammer og væsentlige ændringer i vejledningerne.
- Proces for de særskilte spor for renseanlæg og overløb, almindeligt belastet regnvand samt klapning
- Kort orientering om proces for revision af tilslutningsvejledningen fra 2006
Specialkonsulent Maria Benavent, Miljøstyrelsen
  Maria Benavent
14:50 Kaffe/kage pause
15:10 Den svære udledningstilladelse i praksis
  - Når BAT ikke er godt nok
Biolog Nicolaj Thomassen og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S
  Nicolaj Thomassen og Anja Thrane Hejselbæk Thomsen Thomsen
15:55 Opsamling og afslutning
  Annette Vesterager
16:00 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Specialkonsulent/Vandforsyning Maria Benavent, Miljøstyrelsen • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S • Specialist Anja Thrane Hejselbæk Thomsen Thomsen, WSP Danmark A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

2.425,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 2.425,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Temadag om regnbetingede udledninger (18939)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Temadag om regnbetingede udledninger