Tilladelser til regnbetingede udledninger

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.

Målgruppen

Myndighedspersoner, der skal give udledningstilladelser til regnbetingede udledninger, forsyningsmedarbejdere, der skal samarbejde med kommunen om tilladelserne, samt rådgivere på spildevandsområdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-09-2023 til 28-09-2023

Kursusprogram
27. september 2023
09:00 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
  - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
- Fysisk tilstand og erosion i vandløb
  Brian Rosenkilde
10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
  Brian Rosenkilde
10:45 Kaffe og te
11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
- Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
- Stofkvoter i søer og kystområder
  Bo Skovmark
12:00 Frokost
13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
  - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
- Overvejelser i forhold til recipienten
- Cases
  Nicolaj Thomassen
15:00 Kaffe, te og kage i dråben
15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
- Relevante vilkår
  Bo Skovmark
16:30 Pause (forberedelse til afgang)
16:45 Afgang til besigtigelse
  Bo Skovmark, Brian Rosenkilde og Christian Holm
18:45 Forventet hjemkomst
19:00 Middag
21:00 Aftenservering og socialisering
28. september 2023
08:00 Opsamling på RBU fra i går
  Brian Rosenkilde
08:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
09:00 Kaffepause
09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Henriette Soja
11:45 Beregninger og eksempler
  Brian Rosenkilde
12:15 Frokost
13:15 Mulig kommunal praksis?
  - Eksempel paradime for sags gennemgang
- Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
  Brian Rosenkilde
15:15 Afrundning og evaluering
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-08-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Tilladelser til regnbetingede udledninger (18790)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilladelser til regnbetingede udledninger