Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.

Målgruppen

Miljømedarbejdere i kommuner og i Staten, som skal give tilladelser til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet fra virksomheder, renseanlæg og befæstede arealer. Kurset er også henvendt til personale på renseanlæg og i virksomheder, der ønsker at kende reglerne om miljøfarlige stoffer i spildevand.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

29-11-2023 til 30-11-2023

Kursusprogram
29. november 2023
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
10:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
  - Lovgrundlag
- Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
- Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
- Regnbetingede udledninger
- Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
- Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
- Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
  Susan Rosendal Bennetzen
10:45 Kaffepause
11:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
  - Ansøgning om udledning (indhold)
- Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
- Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
- Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
- Revurdering af eksisterende tilladelser
  Susan Rosendal Bennetzen
11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
  Susan Rosendal Bennetzen og Louise Bjerregaard Madsen
12:00 Frokost
13:00 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger
  - Lovgivningen
- Behandling af en ansøgning
- Fastsættelse af krav og kontrolkrav
- Vilkårsformulering
- Blandingszoner
- Vurdering bag fastsættelse af vilkår
- Revurdering
- Udledning af MFSér uden miljøkvalitetskrav
- Løbende cases/spørgsmål til deltagerne
  Louise Bjerregaard Madsen
14:00 Pause
14:15 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
  Louise Bjerregaard Madsen
15:00 Kaffe/kage pause
15:30 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
  - Med udgangspunkt i en konkret meddelt udledningstilladelse, som kursisterne har fået udleveret på forhånd, vil der på kurset være gennemgang af vilkår og vurderinger i en meddelt udledningstilladelse ift. om den lever op til Bek. 1433 med tilhørende diskussion af, hvordan det er muligt for den konkrete case at leve op til bek. 1433.
  Louise Bjerregaard Madsen
16:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag
  Louise Bjerregaard Madsen
18:00 Middag
20:30 Øl/vand i dråben
30. november 2023
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag fortsat, samt gennemgang af bl.a. hvornår der skal anmodes om at blive udarbejdet et nyt miljøkvalitetskrav, samt opgaver heri
  Louise Bjerregaard Madsen
10:15 Pause
10:30 Case med fortyndingsberegning i vandløb
  Louise Bjerregaard Madsen
11:15 Opsamling på Case
  Louise Bjerregaard Madsen
12:00 Frokost
13:00 Håndtering af tilladelse til overløb
  Case omkring overløbssager
  Gitte Normand Andersen og Heidi Marie Wiborg Heeschen
14:00 Hvordan griber ansøger ansøgningsprocessen an? fra behov til indhentning af viden til at have den konkrete ansøgning
  - Fra behov til indhentning af viden til at have den konkrete ansøgning
- Kommunens rolle og tanker i processen
- Rewater case fra Aarhus
  Gitte Normand Andersen og Heidi Marie Wiborg Heeschen
15:00 Evaluering med kaffe/kage
  Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Specialkonsulent Susan Rosendal Bennetzen, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kemiingeniør Heidi Marie Wiborg Heeschen, Odense Kommune • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 27-10-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer (18792)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer