Tilslutnings- og udledningstilladelser

Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til offentlig kloak, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningen og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.

Målgruppen

Miljømedarbejdere, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilslutningstilladelser til offentlig kloak og/eller skal give udledningstilladelser til større udledninger af renset spildevand, primært til Spildevandsforsyningen. Private rådgivere kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-06-2021 til 03-06-2021

Kursusprogram
2. juni 2021
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Erik Jørgensen
09:30 Sådan reguleres afledning af spildevand
  - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
- Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  Erik Jørgensen
10:30 Pause
10:45 Tilslutningstilladelser
  - Krav til ansøgning
- Indhold i tilslutningstilladelsen
- Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
- Eksempel på en spildevandstilladelse
  Christian Dahl Jacobsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
  - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
- Begrundelse for vilkår
- Formulering og egenkontrol af vilkår
  Erik Jørgensen
14:15 Pause
14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
  Erik Jørgensen
15:30 Kaffe, te og kage i dråben
16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
  Erik Jørgensen
17:00 Pause
17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
  - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
- Retsbeskyttelse og høringen
- Påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
  Erik Jørgensen
18:30 Middag
19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
21:00 Aftenservering og socialt samvær
3. juni 2021
08:00 Miljøjura
  - Generelle krav til afgørelserne
09:15 Pause
09:30 Miljøjura, fortsat
  - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
10:30 Pause
10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
  - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
- Eksempler og centralisering af spildevand
  Christian Dahl Jacobsen
12:30 Frokost
13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
  Christian Dahl Jacobsen
15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
  Annette Vesterager og Erik Jørgensen
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Cand.techn.soc., MEM Erik Jørgensen, Københavns Kommune • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Cand.techn.soc., MEM Erik Jørgensen, Københavns Kommune

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-05-2021
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Tilslutnings- og udledningstilladelser (18248)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilslutnings- og udledningstilladelser