Tilsyn med anlægsarbejder

Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
Hvad er et godt tilsyn?
Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
Hvordan siger jeg "nej"?

Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

Målgruppen

Medarbejdere ved forsyningsselskaber, rådgivere, entreprenører, der beskæftiger sig med den udførelsesmæssige del ved renovering eller nyanlæg af afløbssystemer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

18-06-2025 til 19-06-2025

Kursusprogram
18. juni 2025
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Camilla Rosenkrantz Schrold, Annette Vesterager og Christian Winde Pedersen
10:00 Hvorfor tilsyn?
  - Tilladelser
- Myndighedsforhold
- Kontraktgrundlag
  Christian Winde Pedersen
10:30 Grundlag for tilsynsopgaven
  Camilla Rosenkrantz Schrold
10:45 Pause
11:00 Forberedelse af tilsyn
  Christian Winde Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Tilsynets pligter og ansvar samt plan for sikkerhed og sundhed
  Brian Larsen
15:00 Kaffe/kage pause
15:30 Tilsyn i praksis
  - Planlægning og fokuspunkter
- Gruppearbejde - udarbejdelse af rapport
  Christian Winde Pedersen
17:15 Pause
17:30 Præsentation af tilsyn i marken
  Camilla Rosenkrantz Schrold
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
19. juni 2025
08:00 Tilsyn i marken - Husk personlige værnemidler
  - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
- Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner.
Hvad vil vi acceptere?
- Byggeledelse og økonomistyring
  Kim Jakobsen og Troels Hosbjerg
09:00 Morgenbuffet
11:00 Opsamling på tilsyn og ERFA i grupper
  - Diskussion af det praktisk tilsyn og egne erfaringer
- Hvordan kommunikeres der til entreprenøren i marken ved fejl og mangler?
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Christian Winde Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Opsamling på gruppearbejdet
13:30 Dokumentation på tilsyn (fokuspunkter)
  - Acceptkriterier
- Tilsynsrapporter
  Camilla Rosenkrantz Schrold
14:15 Pause
14:30 Fortsat, Dokumentation på tilsyn (fokuspunkter)
15:00 Teknisk gennemgang
  - Afleveringsforretning og mangelgennemgang
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Christian Winde Pedersen
15:30 Evaluering og afslutning (incl kaffe og kage)
  Christian Winde Pedersen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Christian Winde Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Troels Hosbjerg, Silkeborg Forsyning A/S • Kim Jakobsen, Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Civilingeniør Christian Winde Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-03-2025
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Tilsyn med anlægsarbejder (19124)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilsyn med anlægsarbejder