Tilsyn med anlægsarbejder

Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
Hvad er et godt tilsyn?
Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
Hvordan siger jeg "nej"?

Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

Målgruppen

Medarbejdere ved forsyningsselskaber, rådgivere, entreprenører, der beskæftiger sig med den udførelsesmæssige del ved renovering eller nyanlæg af afløbssystemer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

24-04-2024 til 25-04-2024

Kursusprogram
24. april 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Camilla Rosenkrantz Schrold, Annette Vesterager og Søren Barbré Pedersen
10:00 Tilsynets pligter og ansvar samt plan for sikkerhed og sundhed
  Brian Larsen
12:00 Frokost
13:00 Tilsyn i praksis
  - Planlægning og fokuspunkter
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
14:00 Kørsel til tilsyn
14:30 Tilsyn i marken - en praktisk øvelse (incl. kaffe og kage)
  - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
- Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner. Hvad vil vi acceptere?
- Byggeledelse og økonomistyring
  Camilla Rosenkrantz Schrold, Søren Barbré Pedersen og Benny Madsen
18:00 Middag
19:30 Opsamling på tilsyn og ERFA i grupper
  - Diskussion af det praktisk tilsyn og egne erfaringer
- Hvordan kommunikeres der til entreprenøren i marken ved fejl og mangler?
25. april 2024
08:00 Opsamling på dag 1
08:30 Hvorfor tilsyn?
  - Tilladelser
- Myndighedsforhold
- Kontraktgrundlag
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Dokumentation på tilsyn (fokuspunkter)
  - Acceptkriterier
- Tilsynsrapporter
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
14:30 Tilsynsrolle
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
15:00 Teknisk gennemgang
  - Afleveringsforretning og mangelgennemgang
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
15:30 Evaluering og afslutning
  Søren Barbré Pedersen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Teamleder Benny Madsen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 22-03-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Tilsyn med anlægsarbejder (18913)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilsyn med anlægsarbejder