Tilsyn med anlægsarbejder

Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
Hvad er et godt tilsyn?
Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
Hvordan siger jeg "nej"?

Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

Målgruppen

Medarbejdere ved forsyningsselskaber, rådgivere, entreprenører, der beskæftiger sig med den udførelsesmæssige del ved renovering eller nyanlæg af afløbssystemer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

18-04-2023 til 19-04-2023

Kursusprogram
18. april 2023
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Camilla Rosenkrantz Schrold, Annette Vesterager og Søren Barbré Pedersen
10:00 Fagtilsyn - hvorfor?
  - Lovgivning og kontraktgrundlag
- Forsikringsforhold og ansvar
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
10:15 Forberedelse af tilsyn
  - Tilladelser og myndighedsforhold
- Kontraktgrundlag
- Tilsyns- og kontrolplan
12:00 Frokost
13:00 Tilsyn i praksis
  - Planlægning og fokuspunkter
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
14:00 Kørsel til tilsyn
14:30 Tilsyn i marken - en praktisk øvelse (incl. kaffe og kage)
  - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
- Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner. Hvad vil vi acceptere?
- Byggeledelse og økonomistyring
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
18:00 Middag
19:30 Opsamling på tilsyn og ERFA i grupper
  - Diskussion af det praktisk tilsyn og egne erfaringer
- Hvordan kommunikeres der til entreprenøren i marken ved fejl og mangler?
19. april 2023
08:00 Opsamling på dag 1
08:30 Tilsynets pligter og ansvar samt plan for sikkerhed og sundhed
  Brian Larsen
10:30 Dokumentation på tilsyn til bygherre og entreprenør
  - Acceptkriterier
- Tilsynsrapporter
- Teknisk gennemgang og afleveringsforretning
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
11:30 Tilsyn i praksis - gruppearbejde oplæg
  - På baggrund af billeder og eksempler, hvad skal der kommunikeres her og nu, hvad kan vente
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde
13:45 Diskussion af gruppearbejde i plenum
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
15:30 Evaluering og afslutning
  Søren Barbré Pedersen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S

Undervisere

• Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Tilsyn med anlægsarbejder (18709)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilsyn med anlægsarbejder