Træn dit bæredygtige lederskab i naturen

Udendørs kursus for ledere og leder-aspiranter
Lederforløb for dig, der ønsker kompetencer til et bæredygtigt lederskab med balance og nærvær.

Kompleksiteten og tempoet i ledelse i dag er blevet utrolig højt. Det stiller store krav til lederrollen og lederens evner til at håndtere disse vilkår.
Vi oplever, at mange ledere "snubler rundt" i ledelse i dag, fordi de balancer en leder skal mestre, er skæve og ude af trit. Det har negative konsekvenser for både lederen, lederskabet og organisationen.

Det betyder også at leder-aspiranter i stigende grad takker nej, når de får tilbudt ledelsesansvar. Organisationer og ledere har derfor en opgave i " at trække tempoet ud af ledelse", for at gøre lederskabet mere bæredygtigt.

På dette kursus vil du får værktøjer og indsigt til at kunne komme ned i tempo og derved opnå et mere bæredygtigt lederskab – i bedre balance med det der er (nærvær).

Vi træner det bæredygtige lederskab med udgangspunkt i
– Naturen som læringsramme
– Praktiske øvelser
– Forståelse af eksistentielle grundvilkår
– Undervisere med stærkt teoretisk fundament og mere end 20 års erfaring med udvikling af ledere og organisationer i både den offentlige og private sektor.

Ved at arbejde med ledelse i naturen skabes en dybere adgang til forståelsen af en selv og til ens evner til at indgå i relationer med andre. Naturen giver unikke sanselige muligheder som man ellers ikke har adgang til i den traditionelle undervisningsform.

Gennem oplæg, dialog, øvelser og processer i naturen vil vi styrke lederens kapacitet og formåen på en mere meningsfuld og dybere måde. Vi kommer også til at arbejde med lederens "negative formåen", dvs . lederens evne til "ikke at handle", til at være i ro og kunne udholde ubehag ved ikke at vide og ikke have kontrol over alt.

Vi arbejder med at øge forståelsen for de eksistentielle grundvilkår i lederskabet. Heri ligger nøglen til at styrke lederens kapacitet vedr. bl.a. bedre balancer i forhold til håndtering af tempo og kompleksitet. Vi arbejder også med grundvilkår som kastethed, forbundethed, ensomhed, frihed, forandringer og tvivl da de også spiller en central rolle i at forstå ledelse og organisationer.

Øvelserne er specialdesignede til kurset og bruger naturen til synliggørelse og perspektivering.

Begge undervisere er cand.psyk.aut og har mere end 20 års erfaring med udvikling af ledere og organisationer i både den offentlige og private sektor.
Thomas er selvstændig og har udover psykologuddannelsen end bachelorgrad i idræt med speciale i friluftsliv. Derudover har han undervist på Ferskvandscentrets kurser i mange år. Allan arbejder til dagligt i Flyvevåbnet og uddanner bl.a. officerer.

Målgruppen

Kurset henvender sig primært til nye ledere og lederaspiranter.

Du er formentlig mellemleder eller teamleder eller gør dig tanker om at blive det.

Det er ikke afgørende hvor du arbejder. Du kan arbejde i en kommune, i et forsyningsselskab, hos en rådgiver eller i en virksomhed.

Fælles for kursisterne er, at de er relativt nye ledere eller lederaspiranter, som ønsker personlige kompetencer til at indgå i lederrollen med mental kapacitet og nærvær. De har lyst og interesse i at prøve et helt anderledes kursus, hvor undervisning foregår udenfor.

Morgenmad og middag foregår indendørs på hotel og der er også overnatning mellem de to kursusdage på hotellet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-09-2024 til 06-09-2024

Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Erhvervspsykolog Allan Shapiro • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 07-08-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Træn dit bæredygtige lederskab i naturen (19097)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Træn dit bæredygtige lederskab i naturen