Transportsystemer for spildevand

– projektering og anlæg 360°
Vi arbejder med planlægning af transportsystemer for spildevand, dimensioneringsgrundlag, tracévalg og lugtbekæmpelse samt design af pumpestation, pumpetekniske begreber og vurderinger samt SRO. Vi ser på aftaler i forbindelse med rettigheds- og arealerhvervelse og udbudsstrategi og udførelse. Kurset er udviklet til dig, der planlægger, projekterer, leverer eller har driftsansvar for transportanlæg i spildevandsforsyningerne.

Transportanlæggene bliver en stadig vigtigere del af forsyningsstrukturen. Derfor er det afgørende vigtigt, at alle forhold er i orden: Samspil mellem forsyning og myndighed før, under og efter anlægsopgaven, valg af tracé og hardware, design og holdbarhed – og mere endnu. Alle disse udfordringer tager vi op, så du efter kurset ved, hvordan du kommer videre med at udvikle jeres transportanlæg.

Målgruppen

Planlæggere, projektledere, afløbsingeniører, tekniske assistenter og alle andre i forsyningerne, der er involveret i planlægning, projektering og anlæg af nye spildevandsledninger. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende ingeniørfirmaer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Transportsystemer for spildevand