Uvedkommende vand

På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.
På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer, som er beskæftiget med spildevandsplanlægning, afløbsteknik, drift og udlednings- og nedsivningstilladelser.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

16-04-2024

Kursusprogram
16. april 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og introduktion
  Annette Vesterager og Benny Nielsen
09:30 Fejlkoblinger – et fælles problem for både forsyningsselskab og kommune
  - konsekvenser
- typiske årsager
- andet uvedkommende vand
- Diverse aktuelle rapporter
  Benny Nielsen og Uffe Linneberg Gangelhof
10:00 Fejltilslutninger i et juridisk perspektiv
  - Lovgivning
- Hvem må hvad, hvem skal gør hvad?
- Dokumentation for fejlkoblinger
  Peter Nymann
11:00 Pause
11:10 Fejlkoblinger i et juridisk perspektiv - fortsat
  Peter Nymann
11:45 Spørgsmål til juristen
  Peter Nymann
12:15 Frokost
13:15 Hvordan fremskaffer vi den fornødne dokumentation?
  - Strategier
- Lokalisering af fejlkoblinger
- TV-kontrol efter separering
- Sporstofsundersøgelser
- Flowmålinger / niveaumålinger
- Løfte dæksler
- Pindsvin
- RFID clips
- DTS – Temperaturmåling
  Søren Højmark Rasmussen
13:45 Kommunale muligheder
  - Håndtering af fejlkoblinger - sagsgang
  Liane Sommer
14:30 Mulighed for drøftelse og dialog om egne cases
  Uffe Linneberg Gangelhof og Benny Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:15 Udfordringer med højtstående og stigende grundvand
  - Kortlægning af grundvands- og indsivningsforhold
- Kloaksaneringsstrategi
- Vurdering af effekten af nye tætte kloakker
- Hvad med diverse private grundvandspumper?
  Uffe Linneberg Gangelhof
15:55 Projekt ”0-fejlkoblinger”
  - Resultatet fra arbejdet i DANVA
- Erfaringer fra salen, sådan gør vi
  Lasse Dinesen
16:15 Afrunding og evaluering
  Benny Nielsen og Annette Vesterager
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Lasse Dinesen, Herningvand A/S • Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenterSyd • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Søren Højmark Rasmussen, EnviDan A/S • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 15-03-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Uvedkommende vand (18921)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Uvedkommende vand