Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs

– en juridisk temadag for miljømyndigheder
På denne juridiske temadag lærer du om, hvad du som miljømyndighed kan gøre i tilfælde af forestående miljøkatastrofer og potentielle konkurser – og ikke mindst, hvad du har af muligheder for at forebygge og forberede dig på det!

Vi går tæt på regulering af forurenende virksomheder – både inden for miljøret og selskabsret – for at give en forståelse af, hvordan reglerne gælder hver for sig OG måske kan arbejde (bedre) sammen.

Du får indblik i:
• Forurener-betaler-princippet i dansk miljøret
• Godkendelser
• Tilladelser
• Miljømyndighedens tilsynsopgaver og -forpligtelser

Til slut stiller vi skarpt på om, og i givet fald hvordan, miljømyndigheden kan få et indtryk af den økonomiske situation i et selskab og ad den vej måske tilpasse sin tilsynsaktivitet og sine miljøopgaver i øvrigt.

Underviserne er advokat Lise Lotte Hjerrild og advokat Henriette Soja, partnere i Horten advokatpartnerselskab. Begge undervisere har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og virksomheder.

OBS: Det er vigtigt at understrege, at denne temadag ikke handler om Nordic Waste-sagen, men er inspireret af de komplekse udfordringer, der på ny er kommet i fokus med miljøsagen i Randers.

Målgruppen

Dette kursus henvender sig til alle miljømyndigheder, der arbejder med forurenende virksomheder. Derudover vil f.eks. miljørådgivere også kunne have intresse i kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs