Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs

– en juridisk temadag for miljømyndigheder
På denne juridiske temadag lærer du om, hvad du som miljømyndighed kan gøre i tilfælde af forestående miljøkatastrofer og potentielle konkurser – og ikke mindst, hvad du har af muligheder for at forebygge og forberede dig på det!

Vi går tæt på regulering af forurenende virksomheder – både inden for miljøret og selskabsret – for at give en forståelse af, hvordan reglerne gælder hver for sig OG måske kan arbejde (bedre) sammen.

Du får indblik i:
• Forurener-betaler-princippet i dansk miljøret
• Godkendelser
• Tilladelser
• Miljømyndighedens tilsynsopgaver og -forpligtelser

Til slut stiller vi skarpt på om, og i givet fald hvordan, miljømyndigheden kan få et indtryk af den økonomiske situation i et selskab og ad den vej måske tilpasse sin tilsynsaktivitet og sine miljøopgaver i øvrigt.

Underviserne er advokat Lise Lotte Hjerrild og advokat Henriette Soja, partnere i Horten advokatpartnerselskab. Begge undervisere har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og virksomheder.

OBS: Det er vigtigt at understrege, at denne temadag ikke handler om Nordic Waste-sagen, men er inspireret af de komplekse udfordringer, der på ny er kommet i fokus med miljøsagen i Randers.

Målgruppen

Dette kursus henvender sig til alle miljømyndigheder, der arbejder med forurenende virksomheder. Derudover vil f.eks. miljørådgivere også kunne have intresse i kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

11-03-2024

Kursusprogram
11. marts 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og introduktion til temadagen
  Sussi Kobberø og Henriette Soja
10:00 Den miljøretlige ramme
  - Hvad er de juridiske udfordringer for myndigheden, hvis forurenende virksomheder går konkurs?
- Miljøretlige regler for drift af virksomheder.
- De miljøretlige regler set i forhold til selskabsretten og risikoen for, at virksomheden går konkurs.
  Henriette Soja og Lise Lotte Hjerrild
11:00 Pause
11:15 Den selskabsretlige ramme
  – Gennemgang af forskellige selskabsformer. Juridisk og økonomisk betydning af valgt selskabsform.
– Hvad skal du være opmærksom på som miljømyndighed?
– Hvordan sikrer du at virksomhedens ledelse er informeret?
– Hvem kan være ansvarlig udover den juridiske person?
  Lise Lotte Hjerrild
12:15 Frokost
13:00 Tilladelser og godkendelser
  - Hvordan gribes arbejdet med VVM, SMV, miljøgodkendelser og udledningstilladelser an i behørig tid?
  Henriette Soja
13:45 Pause
13:55 Myndighedsbehandling og tilsyn
  - Hvordan arbejder og forbereder myndigheder sig bedst muligt i forhold til virksomheder, der arbejder med miljørisikobetonede aktiviteter og kan gå konkurs? Både hvad angår myndighedsbehandling men også hvad angår tilsyn (omfang, tilrettelæggelse, gennemførelse).
  Lise Lotte Hjerrild og Henriette Soja
14:45 Pause med kaffe og kage
15:00 Håndhævelse og politianmeldelse
  - Hvornår og hvordan følges tilsyn op med håndhævelse?
- Valg af håndhævelsesinstrument.
- Hvornår kan/bør der laves en politianmeldelse i en situation, hvor miljøsituationen er tilspidset og driftsherren under pres?
  Henriette Soja
16:00 Dagen er slut.
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Partner, advokat Lise Lotte Hjerrild, Horten Advokatpartnerselskab • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

3.000,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 3.000,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs (19026)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs