Valg af det 4. rensetrin – få et solidt fundament for beslutningen

Danmark står overfor at skulle implementere det fjerde rensetrin, for at fjerne miljøfremmede stoffer fra spildevandet. Ferskvandscentret udbyder nu et nyt kursus, der styrker dine kompetencer i forhold til at kunne træffe et kvalificeret valg af det fjerde rensetrin på jeres renseanlæg.

Dette kursus varer 2 dage, og det giver os mulighed for at komme mere i dybden med det fjerde rensetrin – og dermed ikke blot give dig et overblik i lovgivning, metoder, erfaringer og status. Det vil blive muligt at give dig en dybere indsigt og forståelse, der gør dig i stand til at omsætte din nye viden til, hvordan du konkret kan bruge det til at komme videre med beslutningen for jeres renseanlæg.

Kurset vil bl.a. omhandle:

Lovgivning/myndighed
Hvad ved vi allerede, og hvad kan vi forvente kommer.
Hvad skal vi være særligt opmærksomme på.
Kobling til udledningstilladelsen og krav i denne.

Teknologi
En gennemgang af de forskellige teknologier med fokus på ozon og aktivt kul – funktion, fordele/ulemper, implementering.
Hvad er muligt i forhold til kombinationer, og hvad er begrænsningerne.
Effekten på det eksisterende renseanlæg.
Sammenhæng med kravene i lovgivningen.

Erfaringer
Hvilke erfaringer har vi pt.- både i Europa og i Danmark
Case fra Hillerød Renseanlæg, der allerede har indført det fjerde rensetrin og med et indblik i deres proces frem mod det endelige valg.
Hvad kan vi lære at det, og bruge det i vores valg af løsning.

Kurset lægger vægt på, at der også vil være plads til en vidensdeling, både fra undervisere og kursister imellem – men også en deling af overvejelser, bekymringer og udfordringer i forhold til at kunne vælge den løsning, som vil være den rigtige for jer.

Efter kurset har du fået solidt grundlag for at kunne træffe nogle kvalificerede og fagligt begrundede beslutninger for det videre arbejde med valg af det fjerde rensetrin på jeres renseanlæg.

Målgruppen

Kurset henvender sig til dig, der arbejder som leder, driftsleder, planlægger eller ansvarlig projektleder i spildevandsforsyningen – og som er involveret i, eller har berøring med, processen for valg af/plan for det fjerde rensetrin.

Kurset kan også være relevant for dig, der arbejder som rådgiver for spildevandsforsyninger.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024 til 12-09-2024

Kursusprogram
11. september 2024
08:30 Ankomst og morgenbrød
09:00 Velkomst og præsentation
  Sussi Kobberø og Jeppe Bregendahl
09:30 Gennemgang af den historiske udvikling på området
  Hvordan har processen omkring miljøfremmede stoffer været indtil nu.
  Jeppe Bregendahl
10:15 Status på lovgivning om miljøfremmede stoffer
  Både den nationale lovgivning og EU-lovgivning.
  Anders Hansen
11:15 Pause
11:30 Udledningstilladelser i forhold til miljøfremmede stoffer
  Jes la Cour Jansen
12:30 Frokost
13:30 Implementering af det 4. rensetrin i andre europæiske lande
  Jacob Kragh Andersen
14:45 Kaffe/kage - og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Implementering af det 4. rensetrin i Danmark
16:45 Opsamling på dagens indlæg og oplæg til workshop
  Jeppe Bregendahl og Jacob Kragh Andersen
17:15 Workshop - del 1
  Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- opmærksomhedspunkter
- interessenter
  Jeppe Bregendahl og Jes la Cour Jansen
18:00 Opsamling på gruppearbejdet og spørgsmål
  Jeppe Bregendahl
18:45 Pause
19:00 Aftensmad
20:00 Fælles aftenhygge - med en øl/vand og erfaringsudveksling
12. september 2024
08:00 Gennemgang af teknologier til fjernelse af miljøfremmede stoffer
  Ozon, aktiv kul (GAC/PAC), MBBR, MBR, osv.
  Jeppe Bregendahl og (afventer navn på underviser)
09:30 Pause
09:45 Fordele, ulemper, begrænsninger mv. ved de forskellige teknologier
  Reduktionsgrader, fordele, ulemper, begrænsninger, indgriben i eksisterende renseanlæg osv.
  Jacob Kragh Andersen og (afventer navn på underviser)
11:00 Teknologi/udledningstilladelse - påvirkning og indflydelse på hinanden
  Hvad skal vi være opmærksomme på.
  Jes la Cour Jansen
11:45 Frokost
12:45 En fortælling fra virkeligheden - Hillerød Forsyning
  Hillerød Forsyning kommer og fortæller, hvordan de er nået i mål med det 4. rensetrin - og hvordan deres proces/erfaringer er.
  Jørgen Skaarup
14:15 Pause
14:30 Workshop - del 2
  (Der arbejdes videre med resultatet fra Workshop del 1)

Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- pladsbegrænsninger
- udledningstilladelser
- teknologivalg
  Jeppe Bregendahl og Jørgen Skaarup
15:30 Opsamling på workshop og evaluering af kurset.
  Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Konsulent Anders Hansen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Jes la Cour Jansen • Kemiingeniør Jørgen Skaarup, Hillerød Forsyning • (afventer navn på underviser), Teknologisk Institut

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-08-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Valg af det 4. rensetrin – få et solidt fundament for beslutningen. (19091)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Valg af det 4. rensetrin – få et solidt fundament for beslutningen