Arbejdsmiljø for åmænd

Et Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Arbejdet med at beskære og vedligeholde vandløb er fysisk krævende. Det er velkendt at arbejdet kræver en god fysik når tungt udstyr og grøde skal håndteres manuelt i åen. Derfor er dette kursus det oplagte valg, hvis I ønsker overblik over risiciene og inspiration til at løse dem.

På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået. Der lægges vægt på praktisk anvendelighed. Det betyder, at I som en del af undervisningen får mulighed for at byde ind med forslag og ideer til praktiske værktøjer, som I kan benytte efterfølgende.

Endvidere vil der være fokus på praksis, dvs. hvornår er det ”godt nok” i forhold til loven.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kurset henvender sig til åmænd, arbejdsledere, tilsynsførende og entreprenører der er beskæftiget med vandløbsvedligeholdelse.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

28-11-2024

Kursusprogram
28. november 2024
09:30 Ankomst og morgenbuffet
10:00 Velkommen, dagens program og præsentation
  Brian Larsen, Per Andersen og Suna Rokkjær
10:15 Baggrund for kurset
  - Velkendte belastningsskader
- Påbud fra myndighederne
-Et godt og sundt liv efter arbejdet
  Per Andersen og Brian Larsen
10:40 Ergonomiske belastninger
  -Arbejdsstillinger (praktisk øvelse/case)
- Tunge løft (praktisk øvelse/case)
- Ensformige bevægelser (praktisk øvelse/case)
  Brian Larsen og Per Andersen
11:10 Pause
11:20 Fysiske belastninger
  - Kulde og vandstrømme i vandet (praktisk øvelse/case)
- Anvendelse af tekniske hjælpemidler, eksempelvis maskinle eller gammeldags le
- Vandstand og mudrede bundforhold (praktisk øvelse/case)
- Store afstande i uvejsomt terræn, i vaders og med tungt udstyr (praktisk øvelse/case)
  Brian Larsen og Per Andersen
12:00 Frokost
12:55 Psykiske belastninger
  - Tidspres (praktisk øvelse/case)
- Tilsynets forskellige kvalitetskrav (praktisk øvelse/case)
- Møde med vrede og frustrerede lodsejere m.fl
- Koncentrationskrævende arbejde (praktisk øvelse/case)
  Jakob Bjarnø Rasmussen og Per Andersen
13:45 Pause
13:45 Forebyggende tiltag
  - Planlægning, udbud og tilbudsgivning
- Tekniske hjælpemidler
- Organisatoriske ændringer
- Nye arbejdsmetoder og risiko adfærd
- Oplæring og instruktion
- Risikovurdering (APV), praktisk øvelse/case
  Brian Larsen og Per Andersen
14:45 Hvad kan du ændre i din egen virksomhed?
  Brian Larsen og Per Andersen
15:45 Evaluering
  Brian Larsen, Per Andersen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Per Andersen, Vejle Kommune • Erhvervspsykolog Jakob Bjarnø Rasmussen, Human House A/S • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-10-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Arbejdsmiljø for åmænd (19032)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Arbejdsmiljø for åmænd