Aktuelt kursus om klima, kyst og veje

– for kommuner og spildevandsforsyninger
Klimasituationen giver mange udfordringer, som kræver at kommuner og forsyninger kan arbejde godt og effektivt sammen om klimaløsninger og klimaprojekter. En af vejene frem er en fælles forståelse for de reglesæt, parterne er underlagt, så barrierer og muligheder er kendte og indgår i beslutningsforløbet. For når naturkræfterne og klimaforqandringerne viser deres styrke er det en stor fordel at have overblik over, hvad du skal og kan som myndighed og som forsyningsselskab.

Vi stiller derfor skarpt på myndigheden og dens opgaver i forhold til veje og kystbeskyttelse og samarbejdet med forsyningsvirksomheder i forhold til klimatilpasningsprojekter.

Du bliver opdateret på den seneste miljølovgivning indenfor spildevand, vandløb, veje samt gæsteprincip, kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Målgruppen er sagsbehandlere og forsyninger, der arbejder med klimatilpasningsprojekter.

Målgruppen

Målgruppen er forsyninger og sagsbehandlere og andre kommunale aktører, der arbejder med klimatilpasningsprojekter, kystbeskyttelse, tilslutnings- og udledningstilladelser, veje.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

29-10-2024

Kursusprogram
29. oktober 2024
08:30 Ankomst og let morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation af program
  Annette Vesterager og Henriette Soja
09:20 Klima og vejregulering
  Emnerne er bl.a.
- Vejlovens formål
vejens udstyr og formål
- Ledninger i vejen, herunder gæsteprincippet
- Regulering af regnvand på veje
- Samarbejde mellem kommune og spildevandsforsyning
  Henriette Soja
10:45 Pause
11:00 Tilslutnings- og udledningstilladelser
  - Deklarationer, lokalplaner, spildevandsplaner, afløbskoefficient og befæstningsgrad
- Regulering af regnbetingede udledninger
- Klima og vandløb og andre recipienter
- Spildevandsteknisk anlæg
- Servicemål
- Snitflader til natur
- Samarbejde mellem kommune og spildevandsselskab
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Tilslutnings- og udledningstilladelser - fortsat
14:15 Pause
14:30 Kystbeskyttelse
  Emnerne er bl.a.
- Generelt om kystbeskyttelsesloven - system og myndigheder
- Kommunale fællesprojekter - kystbeskyttelse
- Procedure for kystbeskyttelsesprojekt
- Bidragsfordeling
- Kystbeskyttelseslag og vedtægter for lag
- Inspiration for konkrete projekter
  Henriette Soja
15:50 Evaluering og kaffe/kage
  Henriette Soja og Annette Vesterager
16:15 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 27-09-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Aktuelt kursus om klima, kyst og veje (19107)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Aktuelt kursus om klima, kyst og veje