Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

En fortsættelse af vores kursus om smådyrsbestemmelser i vandløb, til vurdering af vandløbets miljøtilstand, effekten af vandløbsrestaureringsprojekter eller indledende undersøgelse af en mulig forurening.

Det har været et ønske fra flere af vores deltagere på kurset ” Biologisk feltbedømmelse af vandløb”, at der laves en opfølgning, hvor der bliver mulighed for at gå yderligere i dybden med de væsentligste faunagrupper.

På kurset ser vi på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks og går i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.

Et rigtigt nørdekursus til de vandløbsinteresserede, hvor vi får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.

Det forventes at kursister har kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, samt i vidt muligt omfang medbringer eget udstyr i form af stereolup og pincet

Målgruppen

Kommunale og private vandløbsmedarbejdere og åmænd, der arbejder med og er interesseret i vandløb og vandløbsvedligeholdelse. Kurset forudsætter kendskab til at nøgle vandløbssmådyr

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

08-12-2021

Kursusprogram
8. december 2021
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Bo Levesen, Jens Skriver og Suna Rokkjær
09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
  - Introduktion til rentvandsarterne
- At nøgle til rentvandsindikatorerne til artsniveau
  Jens Skriver
10:30 Laboratoriearbejde I
  - Dyrenes kendetegn
- Sortering i dyregrupper
  Jens Skriver og Bo Levesen
12:00 Frokost
13:00 Laboratoriearbejde II
  - Behandling af prøver
- Sortering i dyregrupper
- Artsbestemmelse
15:00 Kaffe og kage
15:30 Laboratoriearbejde III
  - Artsbestemmelse
- Udfyldning af bedømmelsesskemaer
  Bo Levesen og Jens Skriver
16:30 Kaffe og evaluering
  Bo Levesen, Jens Skriver og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

Undervisere

• Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

3.890,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-11-2021
Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Artsbestemmelse af vandløbssmådyr (18516)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Artsbestemmelse af vandløbssmådyr