Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Når du skal vurdere, om et vandløb lever op til EUs vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand, skal du blandt andet undersøge smådyrsfaunaen i vandløbet.

Smådyrene er også med til at afgøre effekten af jeres restaureringsprojekter eller kan udgøre en del af en forureningsundersøgelse.

På dette kursus får du viden om nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks.

Du kommer i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.

Kort sagt: Et rigtigt nørdekursus, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer, der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks!

Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.

For maksimalt udbytte af kurset skal du have kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, og så skal du i videst muligt omfang medbringe eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur.

Har du indsamlet dyr, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at medbringe dem også.

Målgruppen

Kommunale og private vandløbsmedarbejdere og åmænd, der arbejder med og er interesseret i vandløb og vandløbsvedligeholdelse. Kurset forudsætter kendskab til at nøgle vandløbssmådyr

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

26-11-2024

Kursusprogram
26. november 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
  - Introduktion til akvatiske smådyr (grupper)
  Kim Pless-Schmidt
10:30 Laboratoriearbejde I
  - Dyrenes kendetegn
- Sortering i dyregrupper
  Kim Pless-Schmidt
12:00 Frokost
13:00 Laboratoriearbejde II
  - Sortering i dyregrupper
- Artsbestemmelse
  Kim Pless-Schmidt
15:00 Kaffe og kage
15:30 Laboratoriearbejde III
  - Artsbestemmelse
- Udfyldning af bedømmelsesskemaer
  Kim Pless-Schmidt
16:30 Kaffe og evaluering
  Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-10-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Artsbestemmelse af vandløbssmådyr (19099)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Artsbestemmelse af vandløbssmådyr