Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

En fortsættelse af vores kursus om smådyrsbestemmelser i vandløb, til vurdering af vandløbets miljøtilstand, effekten af vandløbsrestaureringsprojekter eller indledende undersøgelse af en mulig forurening.

Det har været et ønske fra flere af vores deltagere på kurset ” Biologisk feltbedømmelse af vandløb”, at der laves en opfølgning, hvor der bliver mulighed for at gå yderligere i dybden med de væsentligste faunagrupper.

På kurset ser vi på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks og går i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.

Et rigtigt nørdekursus til de vandløbsinteresserede, hvor vi får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.

Det forventes at kursister har kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, samt i vidt muligt omfang medbringer eget udstyr i form af stereolup og pincet

Målgruppen

Kommunale og private vandløbsmedarbejdere og åmænd, der arbejder med og er interesseret i vandløb og vandløbsvedligeholdelse. Kurset forudsætter kendskab til at nøgle vandløbssmådyr

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Artsbestemmelse af vandløbssmådyr