Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)
Skal du lave en miljøvurdering af et vandløb? Skal du vurdere et restaureringsprojekt eller lave en indledende undersøgelse af en forurening? Så er dette kursus relevant for dig.

Kurset giver dig både indsigt i DVFI og i en hurtigere feltmetode. Du vælger selv, hvilken af metoderne du vil afprøve i praksis på kurset.
Du afprøver nøgling af nogle af de dyre, der indgår i Vandløbsfaunaindeks og prøver at vurdere et vandløb ud fra din nyerhvervede viden.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Vandløbsmedarbejdere i kommuner, regioner, statslige styrelser og hos rådgivere, der arbejder med vandløbs miljøtilstand.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

23-04-2024 til 24-04-2024

Kursusprogram
23. april 2023
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Jens Skriver, Bo Levesen og Suna Rokkjær
09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
  - en introduktion (feltbedømmelse kontra laboratoriebestemmelse)
- kort om økologi i vandløb
  Jens Skriver
10:30 Ekskursion (frokost i felten)
  - indsamling af faunaprøver
- dyrenes feltkendetegn
- bedømmelse af fysiske og biologiske forhold
- evaluering af tilstanden i felten
  Jens Skriver og Bo Levesen
16:00 Kaffe og kage i Dråben
16:30 Laboratoriearbejde I
  - Behandling af prøver
- Sortering i dyregrupper
  Jens Skriver og Bo Levesen
18:00 Middag
19:00 Laboratoriearbejde II
  - Artsbestemmelse
- Udfyldning af bedømmelsesskemaer
  Jens Skriver og Bo Levesen
21:00 Uformel erfaringsudveksling i ”Dråben”
24. april 2023
08:15 Eksempler på anvendelse af biologisk feltbedømmelse af vandløb i den kommunale hverdag
  Bo Levesen
09:00 Laboratoriearbejde
  - økologi i vandløb
- opsamling på feltkendetegn
- diskussion af metodernes muligheder og begrænsninger
  Jens Skriver og Bo Levesen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion
  - vi afprøver den nyerhvervede viden i felten
  Bo Levesen og Jens Skriver
15:15 Tilbage på Ferskvandscentret
  - kaffe og evaluering
  Suna Rokkjær, Jens Skriver og Bo Levesen
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

Undervisere

• Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 24-03-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Biologisk feltbedømmelse af vandløb (18951)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Biologisk feltbedømmelse af vandløb