Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)
Skal du lave en miljøvurdering af et vandløb? Skal du vurdere et restaureringsprojekt eller
lave en indledende undersøgelse af en forurening? Hvis du har brug for en nem metode til
at danne dig et overblik over forureningstilstanden i et vandløb, er dette kursus noget for
dig. Her lærer du en hurtigere feltmetode til biologisk vandløbsbedømmelse end den ressourcekrævende
DVFI. Vi ser også på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks,
og du prøver at vurdere et vandløb ud fra din nyerhvervede viden.

Målgruppen

De kommunale vandløbsmedarbejdere, medarbejdere i miljøcentrene og rådgivere, der arbejder med vandløbs miljøtilstand.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Biologisk feltbedømmelse af vandløb