Erstatning efter vandløbsloven

På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagraffer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, hvornår der skal betales erstatning, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at havne i situationer, hvor kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.
Sidst men ikke mindst gennemgår vi forskellige afgørelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte sagerne med både en erfaren jurist og en garvet kommunal vandløbsmedarbejder.

Målgruppen

Kommunale vandløbsmedarbejdere og andre der ønsker et overblik over, hvornår kommunen kan blive erstatningsansvarlig efter vandløbslovens bestemmelser og hvordan sagen kan/skal håndteres.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

03-11-2022

Kursusprogram
3. november 2022
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og præsentation
  Lea Kromann-Gallop og Vaun Egede Jensen
09:45 Juristen har ordet
  - lovgivning
- ansvar, culpa, årsagssammenhæng
- hvad er en taksationskommission
- vandløbssager for taksationskommissionen
- hvordan er/kan kommunen være forsikret
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Sagkyndig bistand under syn og skøn
  - i hvilken situationer inddrages sagkyndig bistand i rets og taksationssager
- Hvad bidrager en teknisk sagkyndig med, og hvilken betydning kan det have for sagens udfald
- hvordan forløber en åstedsforretning
- Cases og eksempler
  Liane Sommer
14:00 Pause
14:10 Eksempler på erstatningsberegning ved vandløbsprojekter
  Thomas Normann Asmussen
14:35 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar
  - Forhold omkring vandløbsloven
- Forhold omkring regulativer
- Forhold omkring at påtage et ansvar
- Forhold omkring politikere
- Forhold omkring forsikring
- Fokus på at kommunen ikke lader sig påvirke af sagen
  Vaun Egede Jensen
15:10 Kagebord i Dråben
15:30 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar – forsat
  - Forberedelse til kommissions- eller retsmøde
- Slagets gang
  Vaun Egede Jensen
16:30 Afrunding og evaluering
  Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-09-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Erstatning efter vandløbsloven (18547)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Erstatning efter vandløbsloven