Fiskeindeks

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Mængden og antallet af arter af fisk i et vandløb siger meget om vandløbets tilstand. Men præcis hvor mange fisk og fiskearter skal der være, før et vandløb kan siges at være i såkaldt ”god økologisk tilstand”?

Fiskebestanden har igennem en årrække indgået i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene. Som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks. Fiskeindeks udføres som del af NOVANAS overvågningsprogram.

På kurset gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af. Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande. Der lægges vægt på at lære dig, hvad der tæller med og hvad der ikke indgår jf. de tekniske anvisninger.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kommunale sagsbehandlere og åmænd, som assisterer kommunale sagsbehandlere, herunder vandløbsteknikere.

Derudover er kurset naturligvis også relevant for de medarbejdere hos Miljøstyrelsen, som kortlægger fiskeindeks i vandløb samt andre, der gerne vil vide, hvordan man udregner indeksværdier og gerne vil forstå den praktiske anvendelse af fiskeindeks.

Kurset er også for åmænd, der gerne vil uddanne sig til vandløbstekniker. Vær opmærksom på at kurset er i den teoretisk tungere ende af kurser for åmænd.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

24-09-2024

Kursusprogram
24. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og præsentation
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder til vandløb og vores erfaringer med dem
  - Gennemgang af de to fiskeindeks: Hvordan er de udviklet og hvordan virker de?
- Erfaringer med anvendelsen siden ibrugtagen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
10:45 Pause
11:00 Status for arbejdet med fiskeindeks siden ibrugtagen.
  - Hvordan står det til med fiskene i vandløbene?
- Beskriver de 2 fiskeindeks de påvirkninger vandløbene er udsat for?
- Giver vandløbsrestaurering anledning til at indeksværdierne stiger?
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
12:00 Feltarbejde
  - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
- Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
- Frokost på turen
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
15:00 Kagebord
15:30 Opsamling på ekskursionen
  - Grupperne fremlægger deres resultater
- Diskussion af beregning af de to fiskeindeks: Opmærksomhedsunkter og faldgruber
  Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
16:30 Afslutning og evaluering
  Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Fiskeindeks (18985)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Fiskeindeks