Fremtidens ådale

Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det?

På dette kursus får du værktøjer og viden til at kunne arbejde fremtidsorienteret med ådalene. Du får overblik over, hvilke udfordringer fremtiden bringer på vandløbsområdet, med stor variation i nedbørsmængder og øget vandstand generelt i landskabet – men lige så vigtigt hvilke potentialer og synergier, som kan samtænkes i disse områder.

Hvad viser de meteorologiske data for hydrologi i fremtiden? Hvordan forvalter man biodiversitet i ådalene? Og hvordan får man det bedste samarbejde med flest mulige interessenter i vandløbsarbejdet er nogle af de emner du får indblik i, krydret med andres erfaringer fra vandløbsoversvømmelser.

Du får mulighed for at netværke og sparre med andre om dine egne sager og udfordringer, og viden og sparring om mulige løsninger.

Målgruppen

Projektledere inden for klima-, vandplan- og lavbundsprojekter, sagsbehandlere inden for vandløbs- og naturområdet, og rådgivere, der gerne vil have indblik i udfordringer og mulige løsninger indenfor klima, natur og vandløb.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Fremtidens ådale