Fremtidens ådale

Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det?

På dette kursus får du værktøjer og viden til at kunne arbejde fremtidsorienteret med ådalene. Du får overblik over, hvilke udfordringer fremtiden bringer på vandløbsområdet, med stor variation i nedbørsmængder og øget vandstand generelt i landskabet – men lige så vigtigt hvilke potentialer og synergier, som kan samtænkes i disse områder.

Hvad viser de meteorologiske data for hydrologi i fremtiden? Hvordan forvalter man biodiversitet i ådalene? Og hvordan får man det bedste samarbejde med flest mulige interessenter i vandløbsarbejdet er nogle af de emner du får indblik i, krydret med andres erfaringer fra vandløbsoversvømmelser.

Du får mulighed for at netværke og sparre med andre om dine egne sager og udfordringer, og viden og sparring om mulige løsninger.

Målgruppen

Projektledere inden for klima-, vandplan- og lavbundsprojekter, sagsbehandlere inden for vandløbs- og naturområdet, og rådgivere, der gerne vil have indblik i udfordringer og mulige løsninger indenfor klima, natur og vandløb.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

14-11-2023 til 15-11-2023

Kursusprogram
14. november 2023
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Mathias Utoft Jørgensen og Suna Rokkjær
10:00 Introduktion til fremtidens ådale
  - Vandet skal ned i ådalene
- Udfordringen: Færrest mulige problemer og mest mulig værdi under de givne forudsætninger
  Mathias Utoft Jørgensen
11:00 Pause
11:10 Klimaet i fremtiden
  - Hvad viser de meteorologiske data?
  Mark R. Payne
12:00 Frokost
13:00 Den åbne ådal
  - Hvilke landskabsændringer ser vi ind i?
- Hvordan opnår vi større forståelse fra interessenter?
- Få budskabet rigtigt ud: forandringspsykologi i praksis, visualiseringsværktøjer
  Mathilde Kjær Hansen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Planlæg din ådal
  - Storskala
- Medbring din egen case
  Mathias Utoft Jørgensen og Mathilde Kjær Hansen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Erfaudveksling i Dråben
15. november 2023
08:30 Opsamling på dag 1
09:00 Den terrestriske natur i ådalene
  - Biodiversitet
- Forvaltning af ådalene med fokus på biodiversitet
  Camilla Fløjgaard
10:00 De fremtidige vandløb i ådale
  - Biodiversitet
- Terrænnære vandløb
- Vandparkering
  Bo Levesen
10:45 Pause
11:00 Eksempler på ådale med klimaudfordringer
  - Grejs ådal
- Fløjstrup
- Gudenåen
- Holstebro Storå
  Mathias Utoft Jørgensen, Mads Nedergaard og Bo Levesen
12:00 Frokost
13:00 Hvordan løser vi udfordringerne med terrestrisk natur og øget vandmængde i vandløbene?
  - Gruppearbejde
  Mathias Utoft Jørgensen, Mads Nedergaard, Bo Levesen og Camilla Fløjgaard
15:00 Opsamling og evaluering
  - Kaffe og kage
  Mathias Utoft Jørgensen og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Mathias Utoft Jørgensen, Silkeborg Kommune

Undervisere

• Forsker Camilla Fløjgaard, Aarhus universitet • Antropolog Mathilde Kjær Hansen, WSP Danmark A/S • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog Mads Nedergaard, Holstebro Kommune • Climate Scientist Mark R. Payne, Dansk Meteorologisk Institut • Projektleder Mathias Utoft Jørgensen, Silkeborg Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 13-10-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Fremtidens ådale (18940)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Fremtidens ådale