Grundlæggende hydrogeologi

Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, regioner, statscentre, konsulenter og rådgivere, der har brug for grundlæggende viden om hydrogeologi. Kurset er målrettet mod medarbejdere, som ikke har uddannelsesmæssig baggrund på området, f.eks. miljøteknikere og biologer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

13-11-2023 til 15-11-2023

Kursusprogram
13. november 2023
12:00 Frokost
13:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
13:30 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
  - Øvelse
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
15:30 Kaffe og kage
15:45 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
  Claus Holst Iversen
16:45 Kort pause
16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
  - Øvelse
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
18:30 Middag
19:30 Øvelser
21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
14. november 2023
08:30 Grundvandsmagasinernes hydrauliste egenskaber
  Nils Bischoff
10:00 Besøg på kildeplads
  Karl-Ejner Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Pejlinger og potentialeforhold
  Nils Bischoff
14:00 Øvelse i optegning af potentialekort
  Nils Bischoff
15:00 Besøg i Aqua samt kaffe og kage
16:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
  Claus Holst Iversen
17:10 Sårbarhed
  - Øvelse
  Claus Holst Iversen
18:30 Middag
19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
15. november 2023
08:30 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  Claus Holst Iversen
09:00 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
  Nils Bischoff
10:00 Jordforurening
  Nils Bischoff
11:15 Case om etablering af ny kildeplads
  - Præsentation af case
- Hvad skal man tage hensyn til?
- Hvordan beskyttes kildepladsen?
  Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
12:00 Frokost
13:00 Case om etablering af ny kildeplads- fortsat
  Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
14:45 Kaffe og kage
15:00 Pres på grundvandsmagasinerne
  - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
- Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
  Nils Bischoff
15:45 Afrunding og evaluering
  Nils Bischoff og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

11.995,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 06-10-2023
Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Grundlæggende hydrogeologi (18830)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundlæggende hydrogeologi