Kortlægning med droner

Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.

Du får hands-on erfaring med at sammensætte et ortofoto og generere en højdemodel ud fra enkeltbilleder, udføre analyser og kvalitetstjekke dit arbejde. Kurset tager afsæt i et udvalg af problemstillinger inden for de tilmeldte kursisters felt og sigter efter at klæde kursisten på til selv at kunne arbejde videre med digitalisering i deres virksomhed. 

Der anvendes AgiSoftMetashape og Qgis. Alternative software bliver også præsenteret.

Kurset henvender sig til professionelle som har erhvervet dronetegn og gerne vil have mere ud af investeringen.
Dronetegn er ikke et krav for deltagelse.

Målgruppen

Teknikere og miljømedarbejdere hos kommuner, staten, forsyningsselskaber og rådgivere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Kortlægning med droner