Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
Hvordan er samspillet mellem EU’s naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.

Målgruppen

Medarbejdere, der arbejder med administration af kystbeskyttelse og sagsbehandling ved oversvømmelsessager m.v. i kommunen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

07-06-2023 til 08-06-2023

Kursusprogram
7. juni 2023
09:00 Ankomst og kaffe
  Annette Vesterager, Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
09:30 Velkommen og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Henriette Soja
10:00 Introduktion
  - Gennemgang af de typiske udfordringer, der er forbundet med en ansøgning om kystbeskyttelse
- Gennemgang af processer
  Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
11:00 Natur og miljøvurdering
  Med afsæt i praksis ser vi nærmere på, hvorledes
- reglerne om væsentligvurdering/konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne
- § 3 beskyttet natur samt
- Miljøvurdering af projekterne
har indflydelse på processerne i et kystbeskyttelsesprojekt.
Herunder gennemgås bl.a. reglerne vedr. samordning af vurderinger efter miljøvurderingsloven jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen
  Tina Toft
12:00 Frokost
13:00 Caseopgaver
  Kystbeskyttelse i og i nærheden af Natura 2000 areal og bilag VI arter, drøftelse i grupper
  Henrik Steineke Nielsen
13:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
14:30 Kaffepause
15:00 Den gode afgørelse om kystbeskyttelse
  En gennemgang af de hensyn og relevante dele af den lovgivning, der skal varetages ved en afgørelse om kytsbeskyttelse - betydningen af oplysningsprocessen, indsamling af data
  Henriette Soja
15:30 Eksempler fra praksis
  - Kystbeskyttelses formålsparagraf
- Hvad kan/skal man give tilladelse til
- Tekniske krav til kystbeskyttelsen
- Inkluderet lovgivning
- Afgørelsens indhold
- Samtykkekrav
  Henrik Steineke Nielsen og Henriette Soja
16:00 Case
  Deltagernes bud på indhold af ansøgning, opbygning og afgørelse
  Henrik Steineke Nielsen
16:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
17:15 Opsumering på dagen
18:00 Aftensmad
19:30 Øl/vand og socialt samvær
8. juni 2023
08:30 Kommunale fællesprojekter
  Beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med kommunale fællesprojekter og formålet med disse projekter
  Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
09:30 Borgerinddragelse/styregrupper
  - Ejerskab til projektet
- Høringer
  Tina Toft
10:00 Pause
10:20 Bidragsfordeling
  Om kredsen af bidragsydere og modeller for bidragsfordeling ved erosion og oversvømmelse og begge dele, inddragelse af eksisterende anlæg samt nytte princippet direkte og inddirekte, fordel og beskyttelsesbehovet
Desuden råd om varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportinalitet
  Henriette Soja
11:20 Gennemgang af nyere eksempler på bidragsfordelinger
  Henriette Soja
12:00 Frokost
13:00 Vedtægter og tinglysning
14:15 Spørgsmål til kommunale fællesprojekter
14:45 Kaffe og evaluering af kurset
  Annette Vesterager, Henriette Soja og Tina Toft
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-05-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Kystbeskyttelse - de fælles kystbeskyttelsesprojekter (18771)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Kystbeskyttelse - de fælles kystbeskyttelsesprojekter