Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand

Grundmodul
Et grundkursus, hvor du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt eller kommunal miljø- myndighedsperson.skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.

Kurset gennemgår, hvad du skal sikre dig inden du tager af sted, hvad du skal have med, hvilke prøvetagninger du skal iværksætte for at sikre dokumentation for ulykken og hvilke pligter og rettigheder du har som kommunal miljøvagt. På kurset er der indlagt cases, hvor I sammen skal øve jer i rollen som miljøvagter på "fiktive" skadessteder med indspark fra underviserne.

Emner som miljøskadeloven og afværgeforanstaltning bliver også behandlet.

(dette kurus afholdes typisk én gang om året)

Målgruppen

Miljømedarbejdere, der er med i en kommunal miljøvagt ordning eller står for at skulle etablere en miljøvagtordning eller blot vil kunne blive tilkaldt som kommunal miljø- myndighedsperson.
Dette er et grundlæggende kursus er for miljøvagten, miljømedarbejderen eller rådgiveren, der ønsker at få et større overblik over situationen før, under og efter et miljøuheld.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

10-01-2024 til 11-01-2024

Kursusprogram
10. januar 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
09:45 Akutte forureninger - historisk set
  - Definitioner, farlige stoffer - akut miljøuheld
- Miljømæssige behov ved akutte forureninger
- Lovgivning og eksempler på akutte miljøuheld
  Sten Bøgild Frandsen
10:45 Pause
11:00 Miljøalarm - hvad nu?
  - Beredskabsloven
- Differentiering af skadested
- Hvilke aktører kommer i spil? (Politi, ISL-B, ISL-P, miljømedarbejder, dyrlæge, læge, jæger)
- Opbygning af beredskaber og beredskabsplaner
- Risikovurdering
- Beredskabsstyrelsens rolle og opgaver
  Jan Lehmann
12:15 Frokost
13:15 Cases
  -Plenum
  Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
14:00 Cases
  - Gruppearbejde
  Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
15:00 Kaffepause
15:30 Måleudstyr, dokumentation og bevissikring
  Peter Thomassen
16:15 Arbejdsmiljø for miljøvagter
  Peter Thomassen
16:30 Pause
16:45 Praktiske eksempler på afgrænsning mellem akut- og opfølgningsfasen
  Peter Thomassen
17:45 Pause
18:00 Videre sagsbehandling
  - Overdragelse af sag til anden myndighed
- Overdragelse til politimæssig efterforskning
- Sagen i retten, - miljøvagten som vidne
- Forholdet til pressen
  Sten Bøgild Frandsen
18:45 Pause
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
11. januar 2024
08:00 Case - situationsspil i plenum om samarbejde
  - Rollefordeling på skadestedet
  Peter Thomassen, Bjarne Neermann, Sten Bøgild Frandsen, Peter Møller Nielsen og Jan Lehmann
10:45 Pause
11:00 Bevissikring
  - Regler og ansvar
- Retssikkerhedsloven og miljøskadeloven
  Peter Møller Nielsen og Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Afgrænsning mellem akutfase og oprydningsfase
  - Jordforurening og videre sagsbehandling
- Adgang til refusion af afholdte akut udgifter
  Mads Kobberø
14:30 Pause
14:45 Introduktion til fælleskommunal miljøvagtordning
  Organisering, udkaldsstatistik og inspirationskort
  Peter Thomassen
15:30 Kaffe/kage og evaluering af kurset
  Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Tidl. beredskabschef Bjarne Neermann, Banedanmark • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune • Tidl. beredskabschef Bjarne Neermann, Banedanmark • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi • Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 08-12-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøvagten - miljøuheld i jord og vand (18927)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøvagten - miljøuheld i jord og vand