Rørlagte vandløb

Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.
På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering mm.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Kommunale vandløbsmedarbejdere, rådgivere og landbrugskonsulenter

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

23-05-2024

Kursusprogram
13. maj 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og præsentation
  Liane Sommer og Gitte Moestrup
10:00 Kommunens og lodsejerens forpligtigelser i henhold til vandløbsloven
  - Vedligeholdelse
- Fejlfinding/undersøgelse
- Omlægning, forskel på private og offentlige vandløb
- Åbning af rørlagte strækninger
- Rørllægning herunder betydning af vandløbets målsætning
  Liane Sommer
11:00 Pause
11:15 Udskiftning og reparation af rørlagte vandløb
  - Fejlfinding metoder og gode råd
- Forskellige reparationsmetoder herunder typiske omkostninger ved løsningerne
- Rørtyper, fordele og ulemper
- Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud på opgaven
  Morten Andersen
12:00 Frokost
13:00 Partsfordeling og taksation
  - Vandløbslovens nyttebegreb:
Rørlægningsmæssig nytte
Afvandingsmæssig nytte
Medbenytter-nytte
Anden nytte
- Gode råd ved forligsforhandlinger
- Gode råd og procedure ved taksation
  Torben Sune Bojsen
14:00 Pause
14:15 Omlægning af rørlagte vandløb
  - Erfaringer og overvejelser
  Kim Hansen
14:45 Nedklassificering af rørlagte vandløb
  - procedure og krav ved overlevering
- gode råd i processen
  Liane Sommer
15:15 Pause med kaffe, te og kage
  Liane Sommer
15:45 Cases
  - omlægning af offentligt rørlagt vandløb
- overvejelser ved fordeling af nytte
  Liane Sommer
16:30 Opsamling og evaluering
  Liane Sommer og Gitte Moestrup
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

Undervisere

• Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S • Senioirrådgiver Torben Sune Bojsen, WSP • Vandløbsmedarbejder Kim Hansen, Haderslev Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-04-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Rørlagte vandløb (18977)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Rørlagte vandløb