Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Et upræcist udbudsmateriale giver ofte både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.

På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet.

Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.

Målgruppen

Kommunale vandløbsmedarbejdere der står for vandløbsvedligeholdelsen og kontrol af arbejdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-11-2022

Kursusprogram
22. november 2022
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jesper Madsen og Suna Rokkjær
10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
- Udbudsform
- Ændringer i gældende kontrakt
  Asbjørn Dalum Andersen
11:00 Pause
11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
  - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
tildeling)
- Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
- Udbuddets dokumenter
- Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
- Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
- Hvilke krav kan/bør vi stille
- Faldgruber
- Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
- Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
- Kontraktstyring
- Ophævelse af kontrakt
- og meget mere
  Jesper Madsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
  Finn Bøgedal og Jesper Madsen
14:45 Kagebord
15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
  - Egenkontrol
- Dokumentation
-Tilsyn
- Godkendelse
16:30 Opsamling og evaluering
  Suna Rokkjær og Jesper Madsen
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Skoventreprenør Finn Bøgedal, Bøgedal Skovbrug • Advokat Asbjørn Dalum Andersen, Honoré, Fallesen og Andersen Advokatfirma ApS • Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-10-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen (18658)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen