Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Dette kursus giver dig værktøjerne til at lave det gode udbudsmateriale, med fokus på både at få vandløbsvedligeholdelsen til at opfylde kravene i vandløbsregulativet, og få et samarbejde mellem myndighed og entreprenør til at køre på skinner.

Du får et overblik over reglerne på udbudsområdet, og den erfarne vandløbsmedarbejders bud på et godt udbudsmateriale, der kan modvirke klagesager og dårlig vedligeholdelse, og give grundlag for et gunstigt samarbejde mellem kontor og drift.

Så hvad enten du er ny vandløbsmedarbejder, der vil lære at lave udbudsmateriale, har mange års erfaring men gerne vil have ny inspiration, eller er vandløbsentreprenør og vil have indblik i baggrunden for kravene der bliver stillet, så er kurset for dig.

Målgruppen

Kommunale vandløbsmedarbejdere og -praktikere, der arbejder med udbud af vandløbsvedligeholdelse og den praktiske drift af vandløbene.

Tag din vandløbsentreprenør/myndighed under armen, og få et fælles grundlag at arbejde videre fra.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

03-12-2024

Kursusprogram
3. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jesper Madsen og Suna Rokkjær
10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
- Udbudsform
- Ændringer i gældende kontrakt
  Asbjørn Dalum Andersen
11:00 Pause
11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
  - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
tildeling)
- Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
- Udbuddets dokumenter
- Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
- Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
- Hvilke krav kan/bør vi stille
- Faldgruber
- Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
- Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
- Kontraktstyring
- Ophævelse af kontrakt
- og meget mere
  Jesper Madsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
  Jesper Madsen og Jesper Riel
14:45 Kagebord
15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
  - Egenkontrol
- Dokumentation
-Tilsyn
- Godkendelse
  Jesper Riel
16:30 Opsamling og evaluering
  Suna Rokkjær og Jesper Madsen
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Asbjørn Dalum Andersen, Honoré, Fallesen og Andersen Advokatfirma ApS • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Projektleder Jesper Riel, Hededanmark

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-11-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen (19056)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen