Vandløbslovgivning og – administration 1

Grundmodul
Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? På dette kursus kobler vi vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.

(Dette kursus afholdes typisk en gang om året.)

Målgruppen

Primært medarbejdere i kommunernes Vand-, Natur- og Miljøafdelinger, men kan dog også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vore vandløb.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

21-10-2024 til 22-10-2024

Kursusprogram
21. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst, gensidig præsentation
  Anne Trabjerg Kamp, Liane Sommer og Casper Katborg
10:00 Vandløbsloven
  - Vandløbslovens område og formål
- Vandløbets status
- Vandløb eller spildevand
- Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
- Inkl. gruppearbejde
  Liane Sommer og Casper Katborg
12:00 Frokost
13:00 Klagesager
  - Forhold til andre lovgivninger
- Lovhieraki (rækkefølgebestemmelser)
- Hvem skal have afgørelsen
- Klageberettigelse
- Klassiske fejl i påklagede sager
  Frederik Finneman Krabbe
14:30 Pause med kaffe/kage og mulighed for en tur i Aqua
15:30 Vandløbstekniske begreber
  - Vandløbsdata
- Vandløbshydrologi
- Vandspejlsberegninger
- Regulativtyper
  Kristian Vestergaard
17:00 Regulativer og vedligholdelsesbestemmelser i vandløbsloven
  - Regulativets formål og indhold
- Vedligeholdelsesbestemmelser
- Inkl. gruppearbejde
  Liane Sommer og Casper Katborg
18:30 Middag
20:00 Få et bud på hvordan din konktrete sag kan gribes an
  -og anden sparring på udfordringer i din hverdag
21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
22. oktober 2024
08:00 Opsamling fra 1. dag
  Liane Sommer og Casper Katborg
08:15 Gruppearbejde med egne cases/sager
  Liane Sommer og Casper Katborg
10:00 Introduktion til at arbejde med vandløbsregulativer
  - Hvordan læser man et regulativ
- Introduktion til vedtagelsen af regulativer
- Kan gamle regultaver danne grundlag for nye afgørelser
- Bestemmelser omkring vedligehold og påvirkning på miljøet
- Tilsyn med vedligehold
  Liane Sommer og Casper Katborg
12:00 Frokost
13:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
  - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
- Hvad bliver der typisk ansøgt om?
- Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
- Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
- Hvor finder jeg min information?
  Florian Rasmussen
15:15 Opsamling og evaluering m. kaffe/kage
  Anne Trabjerg Kamp, Liane Sommer og Casper Katborg
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Dommerfuldmægtig Frederik Finneman Krabbe, Retten i Holstebro • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 20-09-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbslovgivning og - administration 1 (19076)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbslovgivning og - administration 1