Vandløbslovgivning og -administration 2

Videregående
På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, for at give dig et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.

Vi tager fat i nogle af de mere komplekse dele af vandløbslovgivningen:

• Hvad skal en afgørelse indeholde.
• Sådan undersøger og renoverer man rørlagte vandløb.
• En metode til at arbejde med problematikkerne omkring dræning, herunder klager, vedligeholdelse og kapacitetsproblemer.
• Vi kommer omkring vandområdeplanerne inkl. natura 2000 og bilag IV arter.
• Vi får et indblik i, hvordan man som kommune kan forberede sig på taksation- og ekspropriationssager.
• Hvordan træffer man en afgørelse om klassifikation og omklassifikation.
• Hvem har ansvar for hvad og i hvilken rækkefølge skal sagerne håndteres, når vandløbsloven har snitflader til anden lovgivning i forbindelse med f.eks. lokalplaner, klimaprojekter og byggemodning.

Vi lægger vægt på gruppearbejde undervejs, og der er mulighed for at medbringe egne cases at diskutere med undervisere og de andre kursister.

Deltag i kurset for få et bedre overblik over problemstillingerne indenfor vandløbsadministration og bliv rustet til at håndtere de mere komplekse sager.

Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

Målgruppen

Medarbejdere i kommunernes vand-, natur- og miljøafdelinger, men kan også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vandløb.

Vi forventer, at du har en viden svarende til grundkurset Vandløbslovgivning og -administration 1.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbslovgivning og -administration 2