Vandløbslovgivning og -administration 2

Videregående, med mulighed for hybrid deltagelse
På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

Målgruppen

Primært medarbejdere i kommunernes Vand-, Natur- og Miljøafdelinger, men kan dog også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vore vandløb. Vi forventer, at du har en viden svarende til grundkurset Vandløbslovgivning og -administration 1.


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-12-2022 til 13-12-2022

Kursusprogram
12. december 2022
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
10:00 Vandløbslovgivning II
  - §6 - vandets frie løb
- §32 - rørlagte vandløb
- §63 - medbenyttelse (tilladelse til at koble vand på rørlagt system)
- Vandløb eller teknisk anlæg som forsyningen ejer
  Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
12:00 Frokost
13:00 Vandområdeplanerne
  - Målsætninger
- Målopfyldelse
- Indsatser og virkemidler
  Florian Rasmussen
14:10 Vandløbsregulering og vandløbsrestaurering
  Florian Rasmussen
15:00 Kaffepause med mulighed for besøg i AQUA
15:30 3 cases
  Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
17:00 Pause
18:00 Middag
19:30 Cases
  - Vi arbejder videre
  Florian Rasmussen
20:30 Pressen og politik i vanskelige sager
  - Erfaringsudveksling med eksempel fra Viborg kommune
  Florian Rasmussen
21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
13. december 2022
08:00 Opsamling fra 1. dag
  Vaun Egede Jensen
08:15 Vandløbsregulativet
  - Regulativtyper
- Omklassificering
  Vaun Egede Jensen
10:15 Taksation og ekspropriation
  - Hvad er taksation og over taksation?
- En taksationssag  - hvad skal kommunen gøre / forberede?
- Erstatningsfastsættelse
- En ekspropriationssag
  Heidi Hedegaard Jørgensen
11:15 Klagesager
  Vaun Egede Jensen
12:00 Frokost
13:00 Klagesager, fortsat
  Vaun Egede Jensen
14:45 Kagebord
15:15 "Uvedkommende vand"
  - Om kommunen og forsyningens rolle
- Lovgivning
- Hvem må hvad, hvem skal gøre hvad?
- Dokumentation for fejlkoblinger
  Pernille Aagaard Truelsen
16:00 Evaluering og afslutning
  Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 11-11-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Vandløbslovgivning og -administration 2 (18598)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbslovgivning og -administration 2