Vandløbslovgivning og -administration 2

Videregående, med mulighed for hybrid deltagelse
Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

Målgruppen

Primært medarbejdere i kommunernes Vand-, Natur- og Miljøafdelinger, men kan dog også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vore vandløb. Vi forventer, at du har en viden svarende til grundkurset Vandløbslovgivning og -administration 1.


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-12-2022 til 13-12-2022

Kursusprogram
12. december 2022
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Vaun Egede Jensen og Sussi Kobberø
10:00 Vandløbslovgivning II
  - §6 - vandets frie løb
- §32 - rørlagte vandløb
- §63 - medbenyttelse (tilladelse til at koble vand på rørlagt system)
- Vandløb eller teknisk anlæg som forsyningen ejer
  Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
12:00 Frokost
13:00 Vandområdeplanerne
  - Målsætninger
- Målopfyldelse
- Indsatser og virkemidler
  Florian Rasmussen
14:10 Vandløbsregulering og vandløbsrestaurering
  Florian Rasmussen
15:00 Kaffepause med mulighed for besøg i AQUA
15:30 3 cases
  Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
17:00 Pause
18:00 Middag
19:30 Cases
  - Vi arbejder videre
  Florian Rasmussen
20:30 Pressen og politik i vanskelige sager
  - Erfaringsudveksling med eksempel fra Viborg kommune
  Florian Rasmussen
21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
13. december 2022
08:00 Opsamling fra 1. dag
  Vaun Egede Jensen
08:15 Vandløbsregulativet
  - Regulativtyper
- Omklassificering
  Vaun Egede Jensen
10:00 Taksation og ekspropriation
  - Hvad er taksation og over taksation?
- En taksationssag  - hvad skal kommunen gøre / forberede?
- Erstatningsfastsættelse
- En ekspropriationssag
  Thomas Normann Asmussen
11:00 Pause
11:15 "Uvedkommende vand"
  - Om kommunen og forsyningens rolle
- Lovgivning
- Hvem må hvad, hvem skal gøre hvad?
- Dokumentation for fejlkoblinger
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Klagesager
  Vaun Egede Jensen
14:45 Kaffepause
15:15 Klagesager, fortsat
  Vaun Egede Jensen
16:00 Evaluering og afslutning
  Vaun Egede Jensen og Sussi Kobberø
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbslovgivning og -administration 2 (18598)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbslovgivning og -administration 2