Vandløbslovgivning og -administration 2

Videregående, med mulighed for hybrid deltagelse
Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

Målgruppen

Primært medarbejdere i kommunernes Vand-, Natur- og Miljøafdelinger, men kan dog også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vore vandløb. Vi forventer, at du har en viden svarende til grundkurset Vandløbslovgivning og -administration 1.


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbslovgivning og -administration 2