Vandløbsopmåling

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)
Vandløb opmåles i forbindelse med kontrol af vandløbsregulativer eller ved projektering af større eller mindre vandløbsprojekter. Det kan også være i forbindelse med klagesager over et vandløbs vandføringsevne.

På dette kursus lærer du om vandløbsopmåling både i teori og i praksis.

Du får GPS-målingsudstyr i hænderne og lærer det at kende. Vi besøger et vandløb hvor du lærer at opmåle sving, høller, stryg, overkørsler, tilløb, skalapæle mv.
Bagefter hentes data ind i et VASPGPS program, og vi gennemgår og arbejder med resultaterne sammen.

Målgruppen

Vandløbsteknikere, åmænd og kommunale sagsbehandlere der skal føre vandløbstilsyn og -regulativkontrol, lave mindre restaureringtiltag eller måske foretage den første indledende klagesagsbehandling.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-11-2024 til 06-11-2024

Kursusprogram
5. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jesper Madsen og Hanne Døssing Hornum
10:00 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
  - herunder vandløbsregulativer
- regulativkontrol
- projekteringsopgaver
  Jesper Madsen
11:00 Opmåling af vandløb i praksis
  – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
  Søren Persson
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
  Rasmus Gregersen
14:00 Afprøvning af GPS-måleudstyr
  - introduktion til gruppeopgave
- vi går udenfor og afprøver måleudstyret i grupper
- husk overtøj, der matcher vejret
  Rasmus Gregersen
16:00 Kaffe, te og lidt godt til ganen
16:30 Indlæsning af data og gennemgang af VASPGPS-programmet
  - vi indlæser opmålingsdata i VASPGPS
- gennemgang af eksempel på opmåling i VASPGPS
  Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
17:30 Gennemgang af morgendagens program
  Jesper Madsen
17:45 Uformel erfaringsudveksling
  - værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
18:30 Middag
20:00 Aftenservering og netværksdannelse efter middagen
6. november 2024
08:15 Opfølgning på dag 1 i kursuslokalet
08:30 Ekskursion til et vandløb
  - afgang med bus foran Vejlsøhus
- opmåling af en vandløbsstrækning
- opmåling profiler
- regulativkontrol samt opmålinger af broer, rørbroer, dræn og terræn mm.
  Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
12:45 Indlæsning af data fra ekskursionen
  Rasmus Gregersen og Jesper Madsen
13:00 Frokost
14:00 Gruppearbejde
  - databehandling
- fælles gennemgang af dataeksempel
- grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
  Jesper Madsen
15:00 Kagebord
15:30 Opfølgning på gruppearbejde
  Jesper Madsen
16:30 Evaluering
  Jesper Madsen og Hanne Døssing Hornum
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 04-10-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbsopmåling (19018)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbsopmåling