Vandløbsopmåling

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)
Her kan du fx som Vandløbstekniker blive i stand til at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner, ved simple projekteringsopgaver eller før større projekter.

På kurset præsenterer vi teori omkring opmåling og udstyr, og vi gennemgår den praktiske udførelse og datahåndteringen både indenfor i undervisningslokalet og i felten ved vandløbet.

Klager og forebyggelse af klager over vandløbets profil eller vandføringsevne kræver ofte, at der fortages en kontrolopmåling af vandløbsprofilet. Det samme gælder, når der skal udføres forskellige restaureringstiltag. Det kan derfor ofte, i lighed med vandføringsmålinger, være hensigtsmæssig at have kompetencerne ”i huset” til at udføre sådanne opgaver.

Målgruppen

Åmænd og kommunale sagsbehandlere der skal til at føre vandløbstilsyn og -kontrol, lave mindre restaureringstiltag eller måske foretage den første indledende klagesagsbehandling.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-11-2023 til 23-11-2023

Kursusprogram
22. november 2023
12:00 Frokost
12:50 Velkomst og gensidig præsentation
  Suna Rokkjær og Kristina Møberg Jensen
13:15 Generel introduktion til vandløb og hvorfor det er nødvendigt med opmåling
  - herunder vandløbsregulativer
- regulativkontrol
- projekteringsopgaver.
  Kristina Møberg Jensen
14:00 Opmåling af vandløb i praksis
  – herunder håndtering af indsnævringer, antallet af opmålingspunkter, opmåling af kronekant, opmåling af vandløbsprofiler, opmåling af broer og rørbroer samt opmåling af dræn.
  Søren Persson
15:00 Kagebord
15:30 Gennemgang af udstyr til vandløbsopmåling
  Rasmus Gregersen
16:30 Gennemgang af morgendagens program
  Kristina Møberg Jensen
16:45 Mere om udstyr til vandløbsopmåling
  Rasmus Gregersen
18:15 Uformel erfaringsudveksling
  - Værelsesindtjekning inden middagen på Vejlsøhus
  Rasmus Gregersen
19:00 Middag
21:00 Aftenservering og netværksdannelse
23. november 2023
08:15 Opfølgning på dag 1
08:30 Ekskursion til et vandløb
  - Opmåling af en vandløbsstrækning
- Opmåling profiler
- Regulativkontrol samt laves opmåling af broer, rørbroer, dræn og terræn.
  Rasmus Gregersen og Kristina Møberg Jensen
13:00 Frokost
14:00 Gruppearbejde
  - Databehandling
- og grafisk behandling af opmålingsdata fra formiddagens feltarbejde
  Kristina Møberg Jensen
15:00 Kagebord
15:30 Opfølgning på gruppearbejde
  Kristina Møberg Jensen
16:30 Evaluering
  Kristina Møberg Jensen og Suna Rokkjær
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Kristina Møberg Jensen, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Landinspektør, Afd.leder Rasmus Gregersen, LE34 Aarhus • Civilingeniør Kristina Møberg Jensen, WSP Danmark A/S • Landinspektør Søren Persson , LandSyd I/S

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 20-10-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbsopmåling (18934)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbsopmåling