Vandløbsplanter

Obligatorisk vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Vi har i en årrække været vant til at vandløbene kun skulle opfylde krav til smådyrene i vandløbet. Men nu skal vandløbene også leve op til krav om variation og antal arter af fisk og planter, der lever i vandløbet, for at sikre målopfyldelse, og dermed leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Derudover giver den øgede mængde overfladevand der på udvalgte tidspunkter påvirker vandløbene i ekstrem grad, og kan medføre ønsker om bedre vandføringsevne, samtidig med at vandløbsregulativerne bliver revideret, et ekstra fokus på vandløbenes forhold og dets indhold af forskellige plantetyper.
Det er derfor blevet endnu vigtigere at du som åmand har et godt plantekendskab og ved hvordan grødeskæring påvirker de forskellige plantetyper, og hvordan dynamikken i et vandløb fungerer.

På dette kursus får du:
• viden om planternes levevis og dynamikken i vandløbets plantesamfund,
• Baggrunden for og vigtigheden af din måde at indrette grødeskæringen på
• Inspiration til hvordan planlægning af grødeskæring kan ske under hensyntagen til både lovgivning og biodiversitet

Med dette kursus er du i stand til at planlægge og udføre grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb, og lever op til den gældende lovgivning.

Kurset er en obligatorisk del af Vandløbsteknikeruddannelsen

Medbring gerne følgende litteratur på kurset:
Danmarks vandplanter – feltnøgle (www.bfnsforlag.dk)

Håndbog om vandløbsplanter (https://www.hededanmark.dk/vandloeb)

Målgruppen

Åmænd og andre der ønsker at få et øget kendskab til vandløbets planter og deres biologi, men ikke i en detaljeringsgrad hvor man lærer at bestemme vandaksene til art. Vær obs. på, at dette ikke er et decideret kursus for bestemmelse af vandløbsplanter.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

19-06-2024

Kursusprogram
19. juni 2024
08:30 Ankomst og morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Henriette Rantzau Almtorp, Suna Rokkjær og Bo Levesen
09:15 Assens grødeskæringsforsøg
  - Om forsøget og resultater derfra
  Jannik Seslef
10:00 Baggrund for grødeskæring
  - Vandplanerne og lidt relevant lovstof
- Grødeskæringens betydning for vandføring og livet i vandløbet
- Afgrænsning af vandplanter
- de gode, de onde og grusomme
- Regulativ for Odense Å (principper for grødeskæring)
- Udplantning af vandplanter
- Introduktion til ekskursion, herunder brug af relevant litteratur (Danmarks vandplanter, håndbog om vandløbsplanter)
  Henriette Rantzau Almtorp og Bo Levesen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion
  - Bestemmelse af planter
- Gennemgang af planter
- Vurdering af vandløbet
- Kaffe og kage i det fri
  Henriette Rantzau Almtorp og Bo Levesen
16:30 Opsamling og evaluering
  Bo Levesen, Suna Rokkjær og Henriette Rantzau Almtorp
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbsplanter (18984)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbsplanter