Vandløbsregulativer

Vandløbsregulativer er retsgrundlaget for administration af offentlige vandløb. De kan betragtes som aftaledokument mellem myndighed og borgere, og beskriver hvilke forpligtelser hhv. myndighed og lodsejer har.

Det er regulativet, der sætter bestemmelser om bl.a. vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, dets vedligeholdelse, samt restaureringsforanstaltninger, og i miljøvurderingslovens forstand bliver det betragtet som en plan, og kan derfor være genstand for en miljøvurdering.

Regulativet kan desuden have indflydelse på vandløbets målopfyldelse, og er heraf en vigtig brik i de nationale vandplaner og EU’s vandrammedirektiv.

På dette kursus bliver du klædt på til at lave og revidere vandløbsregulativer. De lovgivningsmæssige rammer bliver introduceret, lige fra vandløbsloven til miljøvurderingsloven og vandplanerne og du lærer hvilke krav i vandrammedirektivet, som regulativerne skal leve op til.

Du får overblik over, hvad regulativer er, hvad de kan regulere og hvilke typer af regulativer, der findes. Derefter dykker vi ned i selve processen, hvor du får en gennemgang af, hvordan et regulativ laves, så det holder i klagenævnet og hvilket udfordringer, du kan møde undervejs.

Tag dine egne cases med, så får du mulighed for at drøfte dine overvejelser med de øvrige kursister samt undervisere, og du får inspiration til det videre arbejde.

Målgruppen

Kommunale sagsbehandlere og medarbejdere hos private rådgivere, der arbejder med at revidere eller udarbejde nye vandløbsregulativer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbsregulativer