Vandløbsregulativer

Vandløbsregulativer er retsgrundlaget for administration af offentlige vandløb. De kan betragtes som aftaledokument mellem myndighed og borgere, og beskriver hvilke forpligtelser hhv. myndighed og lodsejer har.

Det er regulativet, der sætter bestemmelser om bl.a. vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, dets vedligeholdelse, samt restaureringsforanstaltninger, og i miljøvurderingslovens forstand bliver det betragtet som en plan, og kan derfor være genstand for en miljøvurdering.

Regulativet kan desuden have indflydelse på vandløbets målopfyldelse, og er heraf en vigtig brik i de nationale vandplaner og EU’s vandrammedirektiv.

På dette kursus bliver du klædt på til at lave og revidere vandløbsregulativer. De lovgivningsmæssige rammer bliver introduceret, lige fra vandløbsloven til miljøvurderingsloven og vandplanerne og du lærer hvilke krav i vandrammedirektivet, som regulativerne skal leve op til.

Du får overblik over, hvad regulativer er, hvad de kan regulere og hvilke typer af regulativer, der findes. Derefter dykker vi ned i selve processen, hvor du får en gennemgang af, hvordan et regulativ laves, så det holder i klagenævnet og hvilket udfordringer, du kan møde undervejs.

Tag dine egne cases med, så får du mulighed for at drøfte dine overvejelser med de øvrige kursister samt undervisere, og du får inspiration til det videre arbejde.

Målgruppen

Kommunale sagsbehandlere og medarbejdere hos private rådgivere, der arbejder med at revidere eller udarbejde nye vandløbsregulativer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-05-2024

Kursusprogram
22. maj 2024
08:30 Mogenbrød, kaffe og the
09:00 Velkomst, og gensidig præsentation
  Henriette Rantzau Almtorp og Suna Rokkjær
09:30 Hvorfor er regulativarbejdet vigtigt?
  - Inspiration fra Assens grødeskæringsforsøg
10:15 Rammerne for vandløbsregulativer
  - Oversigt over lovgivningen (Vandløbsloven, Vandplanerne, Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Miljøvurderingsloven)
  Flemming Elbæk
11:00 Pause
11:15 Vandrammedirektivets betydning for revision af vandløbsregulativer
  - Kravene i direktivet, der skal leves op til
- Praksis i dag, herunder klagenævnsafgørelser
  Flemming Elbæk
12:00 Frokost
13:00 Vandløbsregulativer
  - Hvad er et vandløbsregulativ?
- Hvad skal et regulativ kunne?
- Overblik over regulativtyper, og hvad de bruges til
  Henriette Rantzau Almtorp og Florian Rasmussen
13:45 Regulativprocessen
  - Hvilke problemer og udfordringer kan du møde?
- Hvordan laver du et regulativ, der holder i klagenævnet -både ift. Natur- og afvandingsinteresser?
  Henriette Rantzau Almtorp og Florian Rasmussen
15:15 Kagebord
15:45 Erfaringer med regulativrevision
  - Inspiration fra Faaborg-Midtfyn og Viborg kommune
- Gruppearbejde: Få undervisernes og medkursisters indspark til dit eget regulativarbejde, hvordan ser fremtidens regulativer ud?
  Florian Rasmussen og Henriette Rantzau Almtorp
17:15 Opsamling, evaluering og afslutning
  Henriette Rantzau Almtorp og Suna Rokkjær
17:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbsregulativer (19033)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbsregulativer