Vandløbstilsyn og kontrol

Obligatorisk vandløbsteknikerkursus (2 VTp)
Bliv klædt på til at lave vandløbstilsyn med udgangspunkt i gældende lovgivning. Du lærer om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn og kontrollere vandløbsvedligeholdelsen.

Vi ser på eksempler med ulovlige indgreb og simple metoder til at tjekke forureningstilstand og vi gennemfører vandløbstilsyn i marken. Endelig lærer du hvordan du kan takle forskellige former for lodsejerklager.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Åmænd og kommunale sagsbehandlere der skal til at føre vandløbstilsyn, – kontrol og måske foretage den første indledende klagesagsbehandling.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-06-2024 til 13-06-2024

Kursusprogram
12. juni 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Mathilde Lange og Suna Rokkjær
10:00 Lovgivning der er relevant at kende
  - Afvanding og naturindhold
- Klasser, regulativer, restaurering og regulering
- Vedligeholdelse
- Ulovligheder
- Udvalgt lovgivning: Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Vandløbsloven, Naturbeskyttelseslovens §3, Natura2000, Miljølov, Spildevandsplanen
  Mathilde Lange
10:30 Pause
10:45 Vandløbsregulativet
  - Krav til regulativets indhold (kort)
- Vedligeholdelse, visuel kontrol af aflejringer, se i brønde, dræn tilløb osv.
- Andre små fif
  Mathilde Lange
12:00 Frokost
13:00 Overtrædelser og klager
  - Sager og afgørelser
  Mathilde Lange
14:00 Pause
14:15 Forurening
  Mathilde Lange
14:45 Kagebord
15:15 Dokumentation
  Mathilde Lange
16:00 Udarbejdelse af skabelon til vandløbstilsyn
  - eksempler på notater
  Mathilde Lange
17:00 Pause
18:00 Middag
19:30 Aftenservering i Dråben
13. juni 2024
08:15 Opfølgning på dag 1
  Mathilde Lange
09:00 Ekskursion
  - Vandløbstilsyn
- udstyr, teknik, lodsejerkontakt
- Frokost i felten
  Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
13:30 Tilbage på Ferskvandscentret
13:30 Gruppearbejde
  - Opfølgning på vandløbstilsynet
- Gennemgang af gruppernes tilsynsnotater
  Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
15:00 Evaluering
  - Kagebord
  Mathilde Lange og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Vandløbstekniker Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Vandløbstekniker Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Vandløbsarbejder Gorm Roesgaard, HedeDanmark a/s

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 10-05-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbstilsyn og kontrol (18924)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbstilsyn og kontrol