Vandløbstilsyn og kontrol

Obligatorisk vandløbsteknikerkursus (2 VTp)
Bliv klædt på til at lave vandløbstilsyn med udgangspunkt i gældende lovgivning. Du lærer om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn og kontrollere vandløbsvedligeholdelsen.

Vi ser på eksempler med ulovlige indgreb og simple metoder til at tjekke forureningstilstand og vi gennemfører vandløbstilsyn i marken. Endelig lærer du hvordan du kan takle forskellige former for lodsejerklager.

Målgruppen

Åmænd og kommunale sagsbehandlere der skal til at føre vandløbstilsyn, – kontrol og måske foretage den første indledende klagesagsbehandling.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

05-09-2022 til 06-09-2022

Kursusprogram
5. september 2022
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
10:00 Intro til Vandløbstilsyn og kontrol
  Morten Fischer Jørgensen
10:15 Hvad siger vandløbsloven
  - Afvanding og naturindhold
- Klasser, regulativer, restaurering og regulering
- Vedligeholdelse
- Ulovligheder
  Morten Fischer Jørgensen
11:00 Pause
11:15 Vandløbsregulativet
  - Krav til regulativets indhold (kort)
- Vedligeholdelse, visuel kontrol af aflejringer, se i brønde, dræn tilløb osv.
- Andre små fif
  Morten Fischer Jørgensen
12:00 Frokost
13:00 Eksempler på (u)lovlige forhold
  - 2m bræmmer (§69)
- Hårdhændede oprensninger/grødeskæringer (Regulering)
- Omlægning af vandløb, vandingssteder (Regulering)
  Morten Fischer Jørgensen
14:00 Pause
14:15 Praktisk kontrol
  - udstyr, teknik, lodsejerkontakt
  Mathilde Lange
15:00 Kagebord
15:30 Praktisk kontrol (fortsat)
  Mathilde Lange
16:00 Forurening
16:30 Udarbejdelse af skabelon til vandløbstilsyn - eksempler på notater
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Aftenservering i Dråben
6. september 2022
08:15 Opfølgning på dag 1
  Morten Fischer Jørgensen
08:30 Dokumentation
  - Hvad kræver ”kontoret”
- Hvad gør åmanden/åkvinden
  Morten Fischer Jørgensen og Mathilde Lange
09:00 Ekskursion
  - Vandløbstilsyn
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde
  - Opfølgning på vandløbstilsynet
15:00 Evaluering
  - Kagebord
  Morten Fischer Jørgensen og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Naturstyrelsen • Tilsynsmedarbejder Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-08-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Vandløbstilsyn og kontrol (18674)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbstilsyn og kontrol