Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, og hvor man bør overveje en manuel vedligeholdelse.

Kravene i vandplanerne er ikke til diskussion, og der er en forpligtelse overfor EU til at opnå miljømålene i vandløb.

Vi sætter fokus på hvordan du opnår miljømålene og den bedste vedligeholdelse, mulige teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen.

Vi ser på baggrunden for vedligeholdelsen, hvilke kompetencer der kendetegner den gode maskinfører, og hvilket grej der kan bruges til hvilke opgaver.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Alle kommunalt og privat ansatte maskinførere, der udfører vandløbsvedligeholdelse i offentlige og/eller private vandløb

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

08-10-2024 til 09-10-2024

Kursusprogram
8. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Martin Løntoft og Suna Rokkjær
09:30 Grødeskæring og -optagning
  - Grødeoptagningspladsens indretning
- Opmærksomhedspunkter
  Martin Løntoft
11:00 Pause
11:15 Maskiner
  - Hvad findes der på markedet i ind- og udland
- Fremtidens maskiner, hvad skal de kunne?
  Lennart Ahlefeldt-Laurvig
12:15 Frokost
13:15 Ekskursion
  - Hvor der skæres med forskellige maskiner
- Vi kigger på maskinernes styrker og begrænsninger
- Pleje og vedligeholdelse af maskiner
  Martin Løntoft og Lennart Ahlefeldt-Laurvig
17:00 Pause
17:30 Middag
18:30 Planter, smådyr og fisk i vandløb
  - Hvorfor betyder de noget
  Bo Levesen
21:00 Uformel erfaudveksling
9. oktober 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Martin Løntoft
08:15 Samarbejde mellem kontor og praktikere
  - Opgavefordeling
- Godt arbejdsmiljø
- Fælles mål
  Martin Løntoft
10:30 Baggrunden for miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
  - Vandløbsloven
- EU-direktiver
- Vandløbsmålsætning
- Vandløbsregulativer
- Naturbeskyttelsesloven
  Charlotte Højbjerre
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion med fokus på vandløbsmålsætning og miljømål
  - Planter, smådyr og fisk
- Grødeskærings betydning for livet i vandløbet
- Eksempler på miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
  Bo Levesen og Martin Løntoft
15:30 Opsamling
  - Evaluering
- Kaffe og kage
  Martin Løntoft og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Direktør Lennart Ahlefeldt-Laurvig, Special Maskiner A/S • Biolog Charlotte Højbjerre, Silkeborg Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 06-09-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft (18988)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft