Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, og hvor man bør overveje en manuel vedligeholdelse. Kravene i vandplanerne er ikke til diskussion, og der er en forpligtelse overfor EU til at opnå miljømålene i vandløb. Vi sætter fokus på hvordan du opnår miljømålene og den bedste vedligeholdelse, mulige teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen. Vi ser på baggrunden for vedligeholdelsen, hvilke kompetencer der kendetegner den gode maskinfører, og hvilket grej der kan bruges til hvilke opgaver.

Målgruppen

Alle kommunalt og privat ansatte maskinførere, der udfører vandløbsvedligeholdelse i offentlige og/eller private vandløb

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft