God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil

Erfaringer viser, at god kommunikation mellem det politiske niveau og embedsværket kan være en afgørende forudsætning for at komme succesfuldt i mål med tværgående målsætninger om miljø og bæredygtighed.

Men viser også at netop dialogen mellem det politiske niveau og embedsværket kan være vanskelig.

Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.

God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog

Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog. Få inspiration og værktøjer til at skabe jeres eget kommunikations-kodeks.

Forløbet består af to selvstændige halvdagsforløb. Dette første modul med særligt fokus på samspil mellem politikere og embedsværk om borgerdialog.

Intervaltræn din digitale involvering af borgere og kunder. Online-kursus.

Online læringssprint afbrudt af fordybelsesprocesser. For dig, der arbejder med borgerinddragelse og kundeinvolvering.
4 onsdage i træk med læringssprint á 1½ -2 timer. Efter hver online session er der en uge til egen fordybelse.

Kurset giver dig online undervisning i digital involvering. Det er et værktøjsbaseret kursus som fokuserer på den forandringsskabende interessentanalyse og de digitale muligheder for aktiv involvering.

Du får præsenteret brugervenlige værktøjer og får tips og tricks om disse. Du får sparring på din egen case og tid til at fordybe dig i mellem de enkelte online sessioner. Du får hermed mulighed for at træne de værktøjer du bliver introduceret for og får sparring og hjælp til det der evt. driller dig. Vi tager afsæt i gratisversioner af alle de præsenterede værktøjer.