Kontrolprogrammet for drikkevand

Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammets indhold gennemgås med baggrund i de krav, der er i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsvejledningen).