Introduktion til QGIS

Flere og flere forsyninger anvender QGIS dels til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver. Også kommunerne anvender i stigende grad QGIS til en række analyse- og registreringsopgaver.