De mange plantyper

Fysisk planlægning er en vigtig brik i den grønne omstilling, men det kræver at vi tænker nyt. Her får du forståelse for den vigtige rolle som embedsmand i en brydningstid.