Fakta om mikroplast. Online kursus

Du får oplæg fra eksperter involveret i nystartet MUDP projekt om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk.

MUDP projektet udføres i et samarbejde mellem Eurofins Miljø, Aarhus Vand, Aarhus Kommune, TECHRAS, Dansand, DANOVA og SWECO. Med sidstnævnte som projektleder.

DTU-Aqua er en vigtig aktør i konsortiet Marine.plastic.dk bla. vedr. studier af risikoen ved nano- og mikroplast i havmiljøet.

Det er et kursus med plads til faglig nysgerrighed og drøftelser. Vi skal IKKE derfra med klare politiske budskaber, men med et fagligt løft på det fælles overblik over fakta og ubesvarede spørgsmål.