Upcycling

På dette kursus bliver du klædt på til at lave et udbud som skaber et bæredygtigt byggeprojekt der lykkes i virkeligheden.

Hvor bliver fraktionerne af?

Lær om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc.