Åge Ebbesen

Åge har mange års erfaring med vandløb og naturgenopretning i Silkeborg Kommune.

Åge har været ansat i Natur og Miljø ved Silkeborg kommune siden 1987. Han har igennem alle årene stået for vandløbsvedligeholdelse og naturgenopretning. Samlet har han gennemført 300 større vandløbsrestaureringer/ådalsprojekter.

Derudover har Åge deltaget i projektgrupper, som har haft ansvar for anlæg af bl.a. Bølling Sø, Trækstien, motorvejen gennem Silkeborg kommune, Danmarks største P-vådområde, mv.

Åges motivation for at undervise er især det gensidigt udviklende samspil med kursisterne, hvor han både tilfører dem ny viden og indsigt, men samtidig også bliver opgraderet på sin egen viden.

Åge Ebbesen

Natur og Miljø ved Silkeborg Kommune

Mød Åge her

 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-03-2024 til 14-03-2024

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  13. marts 2024
  08:45 Morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig introduktion
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i en kommune
    - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
  - ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
    Martin Løntoft
  10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
    Esben Astrup Kristensen
  11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
    Åge Ebbesen
  12:15 Frokost
  13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
    - Restaurering af spærringer
  - Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  - Genskabelse af snoede strømforløb
  - Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
  - Plantning af træer langs vandløb
  - Drikkevandssteder, hegning
  Kaffe og kage i det grønne
    Åge Ebbesen
  18:00 Middag
  19:30 Besøg i akvariet
    -Oplæg om signalkrebs mv.
    Mikkel Jézéquel
  21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
  14. marts 2024
  08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
    - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
  - Geografiske forskelle i vandløbstyper
  - Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
  - Konsekvenser af den nuværende praksis
  - Fremadrettede overvejelser i planlægningen
    Esben Astrup Kristensen
  09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
    Esben Astrup Kristensen
  10:45 Oplæg til ekskursion
    Åge Ebbesen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
    Åge Ebbesen
  15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    - Kaffe og kage
  - Evaluering og afslutning
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Fotograf Mikkel Jézéquel • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.