Åge Ebbesen

Åge har mange års erfaring med vandløb og naturgenopretning i Silkeborg Kommune.

Åge har været ansat i Natur og Miljø ved Silkeborg kommune siden 1987. Han har igennem alle årene stået for vandløbsvedligeholdelse og naturgenopretning. Samlet har han gennemført 300 større vandløbsrestaureringer/ådalsprojekter.

Derudover har Åge deltaget i projektgrupper, som har haft ansvar for anlæg af bl.a. Bølling Sø, Trækstien, motorvejen gennem Silkeborg kommune, Danmarks største P-vådområde, mv.

Åges motivation for at undervise er især det gensidigt udviklende samspil med kursisterne, hvor han både tilfører dem ny viden og indsigt, men samtidig også bliver opgraderet på sin egen viden.

Åge Ebbesen

Natur og Miljø ved Silkeborg Kommune

Mød Åge her