Åge Ebbesen

Åge har mange års erfaring med vandløb og naturgenopretning i Silkeborg Kommune.

Åge har været ansat i Natur og Miljø ved Silkeborg kommune siden 1987. Han har igennem alle årene stået for vandløbsvedligeholdelse og naturgenopretning. Samlet har han gennemført 300 større vandløbsrestaureringer/ådalsprojekter.

Derudover har Åge deltaget i projektgrupper, som har haft ansvar for anlæg af bl.a. Bølling Sø, Trækstien, motorvejen gennem Silkeborg kommune, Danmarks største P-vådområde, mv.

Åges motivation for at undervise er især det gensidigt udviklende samspil med kursisterne, hvor han både tilfører dem ny viden og indsigt, men samtidig også bliver opgraderet på sin egen viden.

Åge Ebbesen

Natur og Miljø ved Silkeborg Kommune

Mød Åge her

Vandløbsrestaurering

Kursussted: Ferskvandscentret

10-03-2025 til 11-03-2025

Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
10. marts 2025
08:45 Morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig introduktion
  Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i en kommune
  - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
- ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
  Martin Løntoft
10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
  Esben Astrup Kristensen
11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
  Åge Ebbesen
12:15 Frokost
13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
  - Restaurering af spærringer
- Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
- Genskabelse af snoede strømforløb
- Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
- Plantning af træer langs vandløb
- Drikkevandssteder, hegning
Kaffe og kage i det grønne
  Åge Ebbesen
18:00 Middag
19:30 Besøg i akvariet
  -Oplæg om signalkrebs mv.
  Kamilla Husted Bendtsen og Mikkel Jézéquel
21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
11. marts 2025
08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
  - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
- Geografiske forskelle i vandløbstyper
- Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
- Konsekvenser af den nuværende praksis
- Fremadrettede overvejelser i planlægningen
  Esben Astrup Kristensen
09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
  Esben Astrup Kristensen
10:45 Oplæg til ekskursion
  Åge Ebbesen
11:45 Frokost
12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
  Åge Ebbesen
15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  - Kaffe og kage
- Evaluering og afslutning
  Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Journalist Kamilla Husted Bendtsen • Fotograf Mikkel Jézéquel • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.