Andreas Houlberg Kristensen

Specialist i miljøteknik og jordforurening

Andreas er civilingeniør og erhvervs-ph.d. med speciale i miljøteknik og jordforurening. Andreas er fagchef ved DMR i Silkeborg, hvor han arbejder med undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede grunde, herunder problemstillinger omkring PFAS. 

Andreas bruger desuden en stor del af sin tid på at rådgive om håndtering af overskudsjord og jordforurening i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter (jordforureningslovens § 8, miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 33 mv.). På sådanne projekter er der typisk brug for en tværfaglig tilgang, hvor forureningsteori, byggeteknik, geoteknik og jura spiller sammene

Andreas Houlberg Kristensen

Fagchef hos DMR
Civilingeniør og erhvervs-ph.d.

LinkedIn-profil

Mød Andreas her