Andreas Houlberg Kristensen

Specialist i miljøteknik og jordforurening

Andreas er civilingeniør og erhvervs-ph.d. med speciale i miljøteknik og jordforurening. Andreas er fagchef ved DMR i Silkeborg, hvor han arbejder med undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede grunde, herunder problemstillinger omkring PFAS. 

Andreas bruger desuden en stor del af sin tid på at rådgive om håndtering af overskudsjord og jordforurening i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter (jordforureningslovens § 8, miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 33 mv.). På sådanne projekter er der typisk brug for en tværfaglig tilgang, hvor forureningsteori, byggeteknik, geoteknik og jura spiller sammene

Andreas Houlberg Kristensen

Fagchef hos DMR
Civilingeniør og erhvervs-ph.d.

LinkedIn-profil

Mød Andreas her

 • Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-11-2023 til 21-11-2023

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, f.eks. når industriområder omdannes til boligområder.

  På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

  Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

  Dette kursus afholdes typisk 1 gang om året.
  Kursusprogram
  20. november 2023
  09:15 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Louise Raaschou og Sussi Kobberø
  10:00 Lovgivning
    Regler for byggeri på forurenet areal:
  - jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
  - jordforureningsloven § 72b
  - miljøbeskyttelsesloven §19/§33
  - jordflytningsbekendtgørelsen
  - byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
  - domme og afgørelser
  - kort om afgifter for overskudsjord
  - hvornår bliver jord afgiftspligtig?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Lovgivning - fortsat
    Mads Kobberø
  14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
    Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
    Andreas Houlberg Kristensen
  15:00 Kaffe og kage/mulighed for besøg i Aqua eller gåtur
  15:45 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
    At planlægge/vurdere en undersøgelse:
  - historik
  - konceptuel model
  - risikovurdering
  - mulige afværgetiltag
  - jordhåndtering
  - samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
  - cases fra den virkelige verden
    Andreas Houlberg Kristensen
  17:30 Pause
  17:45 Opsamling på dag 1
    Louise Raaschou og Andreas Houlberg Kristensen
  19:00 Middag
  20:00 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
  21. november 2023
  08:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
    Louise Raaschou
  09:15 Jordhåndtering
    Jordflytningsbekendtgørelsen
    Louise Raaschou
  09:45 Udformning af tilladelsen
    Hvordan stiller man vilkår?
  Udfordringer for myndigheden i praksis.
  Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative.
    Louise Raaschou
  10:15 Pause
  10:30 Udformning af tilladelsen - fortsat
    Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
  Mulighed for at diskuterer "egne sager"
    Louise Raaschou
  12:30 Frokost
  13:30 Gruppearbejde med opsamling på dag 2
    Vilkårsstillelse
    Louise Raaschou
  15:00 Evaluering og afslutning med kaffe og kage
    Louise Raaschou og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

  Undervisere

  • Civilingeniør Andreas Houlberg Kristensen, DMR A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.