Anne-Mette Rasmussen

Anne-Mette Rasmussen er civilingeniør og har arbejdet med miljøområdet i mange år med særligt fokus på planlægning og tilsyn i den offentlige forvaltning.

Anne-Mette Rasmussen har arbejdet inden for miljøområdet hos forskellige offentlige myndigheder i de seneste 25 år med særligt fokus på planlægning og tilsyn i den offentlige forvaltning. De seneste 10 år primært inden for grundvand- og drikkevandsområdet.

I forbindelse med undervisningen på Ferskvandscentret inkluderer hun kursisternes erfaring og behov inden for området, og opgaver løses som gruppearbejde.

Anne-Mette lægger vægt på et solidt fagligt og i praksis anvendeligt kursusindhold og på at styrke kursisternes netværk.

Underviser

Anne-Mette Rasmussen

Civilingeniør
Syddjurs Kommune, Miljø og Klima, Grundvandsgruppen

Mød Anne-Mette her