Annemarie Kjærgaard Gotfredsen

Civilingeniør der mestrer en humoristisk, aktiv og motiverende undervisning.

Annemarie er uddannet civilingeniør og har mange års erfaring med drift af renseanlægget i Fredericia.

Annemarie har en praktisk tilgang til dagligdagens udfordringer på renseanlægget, hvilket også afspejles i hendes måde at undervise. Hun fylder undervisningen med humor og konkrete eksempler, så teori og praksis bliver levende og nemmere at forholde sig til. Kombineret med Annemaries energiske og engagerede undervisningsmåde bliver undervisningen aldrig kedelig og kursisterne får et godt læringsrum.

Annemarie motiveres af at dele sin viden og erfaring med andre. Hun ved, at den bedste måde at lære nyt er ved inddragelse af kursisterne, så de har ’hands on’ i det omfang, det er muligt. Dette er til fordel for både kursisterne og Annemarie. Ved at inddrage kursisterne aktivt i undervisningen bliver Annemarie nemlig også selv beriget med ny viden og erfaring. Dette er er en stor motivationsfaktor for hende og bidrager til, at hun kan leve op til sit motto om, at ”jeg kan altid lære nyt”.

Annemarie Kjærgaard Gotfredsen

Civilingeniør
Drifts- og afdelingsleder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

LinkedIn-profil

Mød Annemarie her