Brian Foldager Larsen

Brian er uddannet ergoterapeut og arbejder i dag som arbejdsmiljørådgiver hos ArbejdsmiljøCentret inden for bygge og anlæg.

Brians fagområde er arbejdsmiljørådgivning inden for bygge og anlæg, herunder:

  • plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • byggepladsrunderinger
  • arbejdsmiljøkoordinering (P+B)
  • bygherrerådgivning og audits af arbejdsmiljø under projektering og udførelse
  • screeninger, tilpasset tilsyn, lovgivning, rådgivningspåbud og APV

Herudover beskæftiger Brian sig med ulykkesundersøgelser, arbejdsmiljøledelsessystemer, auditering, kampagner, skriftlige instruktioner, holdninger til arbejdsmiljø, ergonomi, forebyggelse af nedslidning og ulykker.

Brian har fungeret som arbejdsmiljøkoordinator på små, mellemstore og store projekter.

Han er underviser på Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøkoordinatorer og uddannet auditor iht. OHSAS 18001.

Brian ligger i sin undervisning vægt på motivation af deltagerne ved fagligt fokus, der matcher modtagerne samt inddragelse og praktiske eksempler.

Brian Foldager Larsen

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljørådgiver ved ArbejdsmiljøCentret
Ergoterapeut

Mød Brian her