Britt Tang Pedersen

Britt er uddannet miljøkemiker og arbejder i dag som miljørådgiver inden for industrimiljø og VVM hos Rambøll, hvor hun rådgiver virksomheder og hjælper kommuner i forhold til miljøgodkendelser og miljøvurderinger.

Britt har tidligere været afdelingsleder i industrimiljø og støj hos DMR og været miljørådgiver i WSP, både inden for industrimiljø og miljøvurderinger samt på jordforureningsområdet. Hun har også tidligere erfaring som sagsbehandler på miljøområdet.

Britt er specialist i vurdering af luft-emissioner (OML beregninger), støjberegninger (SoundPLAN) og i vurderinger af spildevand (ABC) og har et bred teknisk indblik i miljøtekniske forhold.

Britt har pædagogikum fra HTX og lægger vægt på god formidling med fokus på faglige, tekniske aspekter i en konkret sags-kontekst med masser af eksempler og cases, som du kan tage med hjem.

Britt Tang Pedersen

Britt Tang Pedersen

Miljørådgiver ved Rambøll
Miljøkemiker

LinkedIn-profil

Mød Britt her