Christina Thorslev Petersen

Viden og værktøjer til at udarbejde miljøgodkendelser

Christina er uddannet biolog i 2006 og Master i Miljøret i 2016.

Siden 2009 har hun været ansat i Herning Kommune, hvor hun bl.a. udarbejder miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser af landbrug samt fører tilsyn med husdyrbrug. Derudover bidrager hun med teknisk viden i klagesager om miljøgodkendelse af husdyrbrug i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I 2021 etablerede Christina rådgivningsfirmaet Gnau, der hjælper kommuner med myndighedsopgaver inden for landbrugsområdet. Her er fokus på at udarbejde udkast til miljøgodkendelser af husdyrbrug.

For Christina er det en mærkesag at udarbejde miljøgodkendelser, der sikrer, at husdyrproduktion kan finde sted, uden at natur og omkringboende bliver påvirket væsentligt.

Christinas motivation som underviser er, at kursisterne får viden og værktøjer med hjem, som de kan anvende, når de fremover skal udarbejde miljøgodkendelser. I undervisningen gennemgår hun konkrete cases og sammen med kursisterne diskuterer hun forskellige løsningsmuligheder inden for lovens rammer.

Christina Thorslev Petersen

Biolog hos Herning Kommune
Biolog og Master i Miljøret

LinkedIn-profil

Mød Christina her