Didde Lindholm Jürgensen

Didde er kandidat i biologi og processpecialist ved Hjørring Vandselskab A/S.

Diddes arbejdsområder spænder bredt og omfatter blandt andet drikkevand, spildevand og regnvandshåndtering via forsinkelsesbassiner.

På Ferskvandscentrets kurser videregiver Didde sin viden om et app-baseret datahåndteringssystem, der gør planlægning af pleje, vedligehold og tilsyn af regnvandsbassiner nemmere og mere overskuelig.

Om rollen som underviser på Ferskvandscentret siger Didde:
“Jeg er sikker på, man skal lære hele livet – det er blandt andet det, der motiverer mig til at undervise. Det er fedt at kunne dele sin viden med andre, og samtidig er det også meget givende for mig at møde mange forskellige faggrupper inden for branchen. Det giver god mulighed for erfaringsudveksling og faglig sparring.”

Didde Lindholm Jürgensen

Processpecialist hos Hjørring Vandselskab A/S Kandidat i biologi

LinkedIn-profil

Mød Didde her